måndag 21 juli 2008

"User intent is the Holy Grail of search"

Informationsåtervinning slutar aldrig att engagera bibliotekarier. Frågan kan reduceras ganska rejält till att handla om en statisk, för den insatte, lätt överblickbar ordning till att handla om hur man förutser/försöker förutse användarnas (som kollektiv) beteende. Men att splittra frågan om ett övergripande mönster av beteende som personer generellt har till att skapa sökmotorer som känner igen just dina vanor, det är bara en av många frågor inom den stora tillväxten av söktjänster just nu.

Med den mängd nät och IT-tidskrifter som finns populariseras frågorna om sökmotorernas tillkortakommanden. I går skrev Computer Sweden Söket som känner dig. Det är "naturligt språk" som är på tapeten fast det ska erkännas att jag i princip aldrig stöter på detta begrepp i sin svenska översättning.

"Relevans ligger i betraktarens ögon" anges det bland annat för att diskutera hur sökmotorer kan "lära sig" istället för att statiskt arbeta utifrån förbestämda algorithmer. Uttryckte jag mig rätt nu? Poängen är hur som helst frågan om kunskapsorganisation och informationsåtervinning utifrån "universella system" med kontrollerad vokabulär kontra den växande mängden system som bygger på användares istället för experters ordval.

Inom debatten om web 3.0, den semantiska webben, så är frågan om mer sofistikerade söktjänster självklar.

Vanessa Fox skrev i januari i Information today att "User intent is the Holy Grail of search" och det är väl svårt att slå den sammanfattningen. För att illustrera utvecklingen nämner hon bland annat: Hakia, "dedicated to quality", Clusty, vad sägs om "Clustering 2.0"?, och Mahalo, "We're here to help":

"Hakia analyzez the query to determine user intent." istället för att matcha de enskilda orden med dokument.

"Mahalo uses human editing to handcraft results for the most popular quieries" även om sökprocessen startar genom algorithmer.

"Clusty categorizes queries into concepts and presents those categories to searchers."

Frågan om sociala nätverksforums funktion för roligare, personligare och mer demokratisk informationsåtervinning återstår att följa...

Inga kommentarer: