onsdag 30 juli 2008

"Word matters" skapar en helhetsbild av kampen för ett demokratiskt nätverkssamhälle

Word Matters: Multicultural Perspectives on Information Societies är en bok som finns fritt tillgänglig online. Boken skapades under World summit on the Information Society in Tunis av 30 deltagare och täcker 24 element av informationssamhället:

"The elements consist of those attributes and concepts that make up a citizen-centred informationsociety: cultural rights and diversity, access, the digital divide, governance, women´s rights, open source, freedom of expression, communication, humanity, privacy and intellectual property rights" (ur en recension skriven av Leslie Regan Shade, Global Media and communication, 2007; 3 ; 117).

I den här boken fick jag många pusselbitar som saknats. För oss som har en vision om ett nätverkssamhälle för alla med digitala klyftor överbrygda såväl nationellt som globalt så behövs litteratur som täcker "alla" aspekter av ämnet. Digitala klyftor är t ex en återkommande fråga, men att se den utifrån sin komplexitet; teknik och sociala relationer. Nord och syd. Genus. Rasism. Det kräver introducerande litteratur om man inte ska ägna halva sitt liv åt att få grepp om bloggdiskussionerna i den här frågan. Boken täcker även frågor om kvinnokamp och IKT liksom frågan om hur information och kommunikation vävs samman med mänskliga rättigheter.

Vän av ordning kan märka att en del hänt sen boken publicerades, inte desto mindre är det den mest omfattande och omskakande introduktionen till orättvisor och kamp för allas rättigheter i informationssamhället (som vi ännu inte har) som jag stött på.

Inga kommentarer: