onsdag 16 juli 2008

Nyanser av brunt i digitala spår


Läser i IDG om en IT-administratör som anklagas för att ha manipulerat och låst tillgång till viktig information som tillhör San Fransisco. Eventuellt har han också skaffat sig själv otillbörligt tillträde till systemet.

Denna nyhet tangerar i någon mån diskussionen om privat och offentligt i relation till IT. Hur säkras känsliga uppgifter? Vilka gränser drar vi själva då vi lämnar ut information? Hur kan uppgifter som vi frivilligt och ofrivilligt skapar tillsammans utgöra framtida information som vi inte alls avsett?

Vanligtvis är diskussionen om privat, offentligt och säkerhet i relation till IT svår eftersom den tangerar otydliga skräckscenarion som bygger på löst sammansatt förståelse av hur nätet fungerar.

Gränserna för privat utgörs i vår mentala bild ofta av fysiska väggar, lås och en synlig eller förutsägbar "publik". Men att vi lämnar spår och skapar bilder på olika digitala platser som sparas och kan kors-indexeras...

Jan Guillous koll på spionnationen Sverige ger bara en nyans av många möjliga unkna bruna.

Inga kommentarer: