måndag 21 juli 2008

Mars express på WLIC


World Library and Information Congress (WLIC) 2008 (program och papers på samma sida) har många intressanta punkter. Lo Claesson som har bloggen Orbiter deltar med en presentation av 2020 mars express tillsammans med Anna Gullstrand och Elisabeth Håkansson, regionbibliotekarier/konsulter på Västra götalands respektive Skånes regionbibliotek.

I början av papret finner vi den viktiga frågan "what must libraries do in order to develop into more interesting, creative and welcoming libraries for children and young people - to be perceived as places that stimulates reading", vilken legat till grund för projektet. Steg 1 handlade om att göra barn delaktiga i utformandet av spännande och välkomnande bibliotekslokaler. Del två av projektet fokuserade frågan om teknik i bibliotekslokalen som främjar ungas läslust. Samarbete med interaktionsdesigners har varit en viktig del av projektets genomförande på orter som bland annat Gislaved, Bromölla och Uddevalla.

I sin bakgrundsbeskrivning hänvisar man till ett förändrat medielandskap för unga och Sven Nilsson citeras: "Young people don´t waste their attention with environments that don´t match their needs"...

Att skapa mer kreativa miljöer där barn har mer inflytande över bibliotekets planering var en givande del av projektet vilket gav ett stort gensvar hos deltagarna. En större ödmjukhet för barns röster och idéer märktes i gruppen än i andra formationer av barnbibliotekarier.

Mitt enda lilla frågetecken är detta att projektet sägs ha varit uteslutande läsfrämjande, med syftet att inspirera till läsning. I Mars express fallet hade det varit passande med ett större grepp då t ex jag själv (utan skryt) och Michelle Gorman var personer som bidrog med kunskap om hur centralt biblioteket kan vara för att gynna de ungas informationskompetens och kreativa skapande genom IKT. Detta är inte i första hand läsfrämjande åtgärder.... Utan handlar om barnens plats i de globala rummen och möjlighet att lära sig nya verktyg och kritiskt tillgodogöra sig informations och kommunikationsresurser.

Ett tredje steg i Mars express hade kanske fokuserat detta? Folkbibliotekens centrala betydelse för barns och ungas participation och demokratiska möjligheter att uttrycka sig, söka kunskap och använda IT för kreativt skapande.

Så tror jag det hade blivit om projektet hade fortlevt eftersom de medverkande konsulenterna alla har en bred syn på vad barn och ungdomsverksamheten på barnbiblioteken fyller/kan fylla för behov. Och på det redan inslagna spåret - samarbete med interaktionsdesigners - hade nog vår kompetens som informationsvetare i barnens tjänst (också) blomstrat.

I så fall hade frågan varit "what must public libraries do in order to develop into more interesting, creative and welcoming libraries for children and young people".

2 kommentarer:

Lo sa...

Vi började med rummet och fortsatte, inspirerade av Danmark och den kontakt vi fått med interaktionsdesigners, med teknik i rummet som skulle inspirera till användande av biblioteket, men också främja läslusten.
Vi hade flera idéer om fortsättning eller vidareutveckling av projektet, men Kur beviljar inte pengar mer än tre år, så det får bli ett annat projekt!
Med avslutningsdagen i Gislaved, ville vi medverka till att nya idéer kläcks i biblioteken runt om i landet - inte att göra det vi redan gjort. Det var bl.a. därför som du och Michele Gorman inbjöds att medverka!

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Hej

Tack för din kommentar, ditt tydliggörande och allt ditt engagemang i Mars express - det var superfint.

Lycka till i Kanada!