fredag 18 juli 2008

Omfördelning

Företaget Svenska boklåns vilja att ta över biblioteksverksamheten i Linköping lyfts hos Bibliobuster. Hon pekar rakt på den ömma punkten ifråga om bibliotek och alternativa aktörer: har de en ambition att verka för ett demokratiskt samhälle? Att motverka utanförskap?

Men egentligen är det mycket lättare att kritisera företaget än att leta i deras retorik. Att de kallar sig Svenska boklån säger väl allt. En tjänst bland andra: att logistiskt samordna bokutlånen i kommunen.

Därmed inte sagt att en förändring inte är nödvändig. Men denna förändring bör kunna ske genom ökade ambitioner hos biblioteken i nuvarande driftsform. Det är inget (nåväl...) som hindrar oss att omfördela våra resurser.

Insättning: Mer manga. Mer film. Mer spel. Mer tidskrifter. Mer datorer. Mer arbete med nätbaserade resurser.

Uttag: Mindre skönlitteratur. Mindre bokprat. Mindre förbud.

Insättning: Mer utåtriktad verksamhet för ökad informationskompetens. Mer PR. Mer kvällsaktiviteter.

Uttag: Medieplaneringstid, diskpass och bokvård.

Inga kommentarer: