torsdag 13 mars 2008

U R 2 OLD och inte amerikansk medelklass

Funderar över klass, genus och etno-perspektiv på Web 2.0 diskussionen efter att ha läst Framtidens feminismer : intersektionella interventioner i den feministiska debatten. Att sortera, framhärda eller bortsortera olika grunder för maktanalys är ingen ny diskussion. Men i den aktuella boken visas hur man ger olika tyngd åt begreppen och hur en del, som t ex sexualitet - (kolla närmare på Tiina Rosenbergs artikel) - hamnar sist på listan.

I webb 2.0 - diskussionerna är det inte direkt så att alla anstränger sig för att göra intersektionalistiska maktanalyser. Snarare saknas överhuvudtaget någon (endaste) form av feministisk eller postkolonial diskussion helt i samtalen. Då och då hamnar diskussioner och konferenser om genus, web 2.0 och teknik i informationssörjan... Men här och nu saknar vi oftast makt- analys utifrån en enda maktordning... Att tänka intersektionellt kring web 2.0 känns avlägset i den mängd smått religösa och hypade inlägg och litteratur om den frigörande webben där alla är deltagare och allt är gratis och tillgängligt. (Nu äger vi produktionsmedlen - tjohoo!)

Istället för att tala om digitala klyftor (håller Castells analyser ännu?) talar vi om amerikansk medelklass, eller snarare amerikansk medelklass- ungdom. Dessa är nu de som ger ansikte åt vad man kallar facebook- generationen (se t ex The New York Times ). De unga är ständigt uppkopplade, kompetenta, flexibla, självständiga och kanske alienerade...

Makanalyserna är alltför få, det intersektionella tänkandet avlägset... Och hur mycket spärrar vi in "de unga" i en massa förväntningar och förgivettaganden genom att ständigt prata om deras medfödda info-kompetens och computerlitteracy?

Inga kommentarer: