söndag 9 mars 2008

Dagens citat

Vår och vinter.
Umgåtts med kanin och Lilla E. Nu nästan läst ut min nya 2.0-bok om skolan (Web 2.0 new tools,new schools). Känns skönt att ha lite på fötterna för kommande diskussioner med pedagoger. När jag nu dissat den aktuella boken i tidigare blogginlägg så måste jag nu också medge att den mest är mycket bra. Framför allt beskriver den väl hur skolvärlden skall bli (hur det verkligen går till - med massa positiva exempel) aktiva användare av web 2.0... Till att skapa bättre (engagerande och relevant i nutid!) utbildning, starkare grupprelationer i den aktuella utbildningsmiljön, större kunskapsutbyte och gemensamt skapande, demokrati (t ex överbryggande av digitala klyftor) och bättre korrespondens (läs interaktion) med föräldrarna. etc etc.

Det handlar om självklarheter... Men ibland även revolutioner. 2.0 bygger på båda delarna men det krävs aktiva beslutsfattare och skolledare för att det skall bli resultat ute på skolorna som leder till att det här citatet blir sant:The days of "open your textbook on page 35" are over. That textbook is outdated, print is suspect, and there´s only one opinion, that of the author.

With web 2.0, however, knowledge is available from many sources for accuracy and reliability, student can get a broader range of information, perspectives, and resources.

(Solomon & Schrum, 2007 s. 118)


Visst. Det är självklarheter. Men enligt mina erfarenheter i mindre bruksort är det precis här vi måste börja. I nuläget finns ofta vilja men det måste också fram ledarskap, planer och mätbara mål på skolorna. Om byggandet helt skall ske underifrån (i skolans fall genom grundskollärarna själva i olika konstallationer) kommer vi få vänta länge på aktiv och jämlik användning och utbildning. Skola 2.0 är ännu långt borta.


En av flera recensioner av boken hittar du här.

Inga kommentarer: