måndag 31 mars 2008

Råd, tips, förhållningssätt- det vill ju vuxna ha

"Vi ställer alla datorer så man hela tiden ser vad som händer på skärmen",
"Vi spärrar kontinuerligt alla webbplatser som på något sätt stör undervisningen"
... Så där brukar det låta ute på skolorna... (Fast många pedagoger frågar också efter fria utbildningsverktyg på nätet t ex för wikis...)

I tidigare blogginlägg har jag skrivit om hur eleverna suckar av "råd till föräldrar med surfande barn" från såväl svenska som amerikanska organisationer. På Elza Dunkels hemsida finns nu ett dokument med "vettiga" tips (t ex) till föräldrar. Hon uppmanar inte till kontroll, förbud och kränkande av barnens integritet. Istället är det respekt, diskussion och öppenhet för kreativa medier som kännetecknar hennes råd. Borde vara obligatorisk läsning för bibliotekarier, lärare, fritidsledare m fl.

Inga kommentarer: