tisdag 18 mars 2008

Regeringens barn-politik


Lång promenad som avslutas med Jan Björklund på lunchekot. Han meddelar att förskolan ska bli mer skola. Reportern pressar ministern att förklara vidare. Innehållet verkar vara att barnen ska jobba mer med bokstäver och siffror samt förberedas mer för läsning etc. Hur fantasilös får man bli? Alla som har yngre barn på ett hyfsat dagis får hem rödrosiga ungar som plitar sitt namn, ljudar och söker sagor i skattkammarland. Vad Björklund efterfrågar är troligtvis mer av det traditionella lärandet - inte det som förskolorna (och biblioteken) är duktiga på redan i dag - att inspirera, väcka nyfikenhet och tillsammans med barnen undersöka vad som finns omkring dem.

Satsa istället på mer personal och resurser så att förskolelärarna kan utveckla det de redan är duktiga på - att stärka barnens vilja att upptäcka och undersöka.

Trevligare nyheter är att sjukvårdsrådgivningen ska starta virituell ungdomsmottagning och att BRIS får 900 000 för att utveckla en webbplats om föräldrastöd. Förebilden är den norska sajten ung.no (källa: DN).

Regeringen skall också satsa på att utbilda lärare och socialarbetare (m fl yrkesgrupper) om barns och ungas medievanor och datoranvändning... Vi väntar med spänning på att få se vilken typ av utbildning det kommer att vara och vilken aktör som får hålla i den... Man kan ju vara försiktigt optimistisk över satsningen men så länge man inte vet vilka vedertagna idéer om nätanvändning och unga som kommer ligga till grund för satsningen kan man inte låta bli att oroa sig över nya world of warcraft- diskussioner (se t ex medierådets rapport kontra psykologen Owe Sandberg). Vi har ju redan sätt hur polisen och rädda barnen väljer att arbeta med en onyanserad (privat) aktör som Netscan.

Inga kommentarer: