lördag 8 mars 2008

Tjejer - Upp till kamp i digitala rum

Jag har upprepade gånger läst och många gånger upplevt att nätet är en plats styrt och dominerat av vita, västerländska, heterosexuella (nej jag räknar inte upp fler kategorier,fyll på själva) män och ofta använt detta påstående för att argumentera mot de postmodernistiska skribenter som vill framhålla nätets funktion som överbryggande medium i fråga om sociala & kulturella konstruktioner av kön, etnicitet, sexualitet och funktionshinder.

Vilken analys man än lutar åt så är den amerikansk studie (som refereras på Medierådets hemsida) som visar att tjejer är mer aktiva på sociala nätverksforum, bloggar mer, skapar fler hemsidor och publicerar mer än killar på nätet glädjande att läsa på internationella kvinnodagen. Som genusintresserad får man ständigt skäl att måla verkligheten i svart och ständigt befinna sig i opposition med vedertagna sanningar och nya forskningsresultat.

Därför känns det skönt att få orsak att fundera över om tjejerna tar snabbare kliv in i webb 2.0-världen trots att flertalet sidor av IT brukar beskrivas och "angripas" ur ett traditionellt maskulint perspektiv. Att vara IT-kompetent innebär att byta sladdar, fixa buggar och programera (vad vet jag- kvinna & beteendevetare- egentligen om vad de sysslar med). Samtidigt möts den kunskap som finns inom vår sektor ofta med tystnad och ignorans. Professioner som domineras av kvinnor värderas generellt lägre än manliga sektorer och bibliotekssektorns arbete med deltagande webb 2.0 hindras av IT-nissar som inte använder Second Life eller FlickR. Personer som har en helt annan kompetens än vår lyssnar inte till den vi besitter som ständigt arbetar med "innehållet" och med gemensamma, lättbegripliga system för informationsåtkomst och kunskapsförmedling.

Kanske är det inte så förvånande att den digitala världen nu också skall delas upp i "hans" och "hennes" och biblioteksarenans användarperspektiv på IT hamnar på den absolut anti-snobbiga och icke prestigefyllda sidan?

Istället för att fortsätta gnälla ska jag i alla fall konkludera att den refererade studien är glädjande då flertalet forskare och debattörer tidigare påpekat vilka viktiga och trygga arenor nätet kan ”erbjuda”(fast flickorna ofta är agerande aktörer inte "mottagare" av färdiglevererade lösningar) för unga kvinnors möjlighet att uttrycka sig och utveckla sin identitet och kommunicera kring "tunga" frågor.

Författare som Weber & Dixon och Sharon R. Mazzarella rekommenderas som fortsatt läsning kring flickors Internetanvändning. Weber & Dixon har bland annat skrivit om den omfattande konstruktionen av forum för unga kvinnor med ätstörningar men skriver även om flickors omfattande och kreativa bloggande som ersatt det privata skrivandet med vad man kanske kan kalla ett semi-privat forum för åsikter och känslor.

Mazzarella beskriver det rakt och enkelt när hon uttrycker att Internet är en fristad för unga kvinnor att diskutera det som tidigare avhandlats i de fysiska, begränsade ”flickrummen”.

Upp till kamp - på kvinnodagen - i så väl fysiska som digitala rum!

Inga kommentarer: