fredag 28 mars 2008

Om Bromölla-utredningen

Just lagt på luren efter samtal med Biblioteksbladet. Känns skönt att de fortfarande följer utvecklingen i Bromölla. Så himla tragiskt att initiativ för att bredda verksamheten kvävs av en grupp personer som inte alls intresserar sig för web 2.0.

Rapporten (som kallas utredning) var sorglig att ta emot. Jag hade hoppats på en gedigen genomgång och ett underlag för fortsatt dialog... Eller snarare början på en dialog. Istället får jag 19 a4-sidor (inklusive två blanka blad, tabeller etc) som inte tillför något vi inte tidigare framfört till E24-gruppen.

Syftet i "utredningen" sägs vara "att beskriva hur andra kommunala aktörer förhåller sig till vistelse på sociala forum på Internet." Hur har man närmat sig detta syfte? Jo genom att söka på ordet "bibliotek" på MySpace! Är det ett urval som motsvarar förekomsten av verksamhet på sociala forum? Vet "utredaren" vad sociala forum är?

Inga av de analytiska perspektiv som utredaren utgår i från blir genomlyst. Istället finns en kortare redovisning av ett antal kommuners svar på en enkät. Alla verkar hyfsat nöjda... Jaha.

Om den här "utredningen" (detta är en kommunal utredning!!!) lagts fram på a-kursen i statsvetenskap så hade skribenten blivit underkänd. Men som underlag för att besluta om ett folkbiblioteks verksamhet på externa webbplatser så räcker det tydligen.

Wake up! Oavsett om vi får använda facebook eller Myspace så återstår ju alla problem. Om vi vill ha en blogg med vår skrivarverkstad ska vi skriva en ansökan som sedan ska utredas. Om vi vill publicera foton på FlickR eller lägga upp info på Wikipedia... Varje liten skitgrej ska bedömas av E-styrgruppen. Ska de då bete sig likadant? Att ta ett halvår på sig för att svara på det vi redan berättat?

Jag kan jobba kreativt med web 2.0... Problemet är folkbibliotekets viktiga verksamhet i Bromölla kommun som hindras av fördomsfullt översitteri.

Obs. Detta är mina åsikter och reflektioner. För Bromölla biblioteks officiella hållning kontakta vår kultur, biblioteks och turistchef.

Inga kommentarer: