onsdag 12 mars 2008

Korrekt språk kontra e-språk?

På BIBLIST dyker en fråga upp om hur chatt påverkar ungas språkkunskaper. Frågeställaren verkade arbeta med "korrekt" tal och skrivspråk och fundera över om de unga lär sig "fel". Själv har jag, inspirerad av deltagarna på skrivarverkstaden, börjat observera mer hur personer skriver på olika chattforum etc. En av deltagarna uttryckte just att det är "ett eget språk". Frågan är hur starka normerna för detta språk i så fall är om man flyttar sig mellan olika forum och deltagargrupper. I en del digitala rum tycks användningen av förkortningar som brukar relateras till chatt nästan obefintliga. Medan man på andra ställen känner sig som ett pucko för att man inte hänger med i den frambrusande konversationen.

Ett språk är det väl knappast tal om... Utan många. Men vilka av dessa språk och uttrycksformer vi behöver kunna beror ju helt på vilka "kretsar" vi rör oss i på nätet och vilka intresseområden och informationsresurser som vi behöver nå. En avhandling visar just att anpassningen av språket efter aktuella omständigheter inte leder till ett fattigare språk utan är ett kreativt sätt att anpassa sig efter olika omständigheter. Ylva Hård af Segerstads avhandling är förvisso skriven 2002 men känns ända som en grund man kan relatera nuvarande upplevelser till. Det är ju snarare teorin som är intressant än de praktiska (tidsbundna) exemplen.

Inga kommentarer: