lördag 1 mars 2008

Osby spärrar Lunarstorm

Från Norra skåne:

Debatt

29. februari 2008 16:31

Fokusera på rätt saker
I Osby fokuserar man på det man upplever som problem med ungas Internetanvändning. Liksom i Bromölla där IT-styrgruppen stängt möjligheten till kommunikation med medborgarna utanför den egna webbplatsen bromolla.se så väljer Osby att begränsa de unga invånarnas kreativa kommunikation. Hur då? Jo, genom att spärra en av de viktigaste samtalsforumen som våra unga använder i dag: Lunarstorm.Förhoppningsvis har IT-chefen Stephan Hellquist uttryckt sig taffligt eller blivit felciterad när han i Norra Skåne (den 22/2) hänvisar till ett mord i Mora efter kontakter via Lunarstorm som orsak till att sajten spärras under skoltid. Rykten, fördomar och okunskap styr hur kommuner, skolor och bibliotek tillhandahåller och begränsar de ungas Internetanvändning. Osbys IT-chef bör nu berätta i Norra Skåne hur man aktivt och kreativt arbetar med att skapa nätkompetens hos kommunens ungdomar istället för att koncentrera sin kraft på fildelning och harmlösa kommersiella forum.
Lina Ydrefelt bibliotekarie, krönikör och IKT-föreläsare


Kan även läsas i NSK.

Inga kommentarer: