lördag 22 mars 2008

Publicering i olika syften -marknadsföring och PR för gemensamt ägd verksamhet

Hur vi ser ut och beskrivs genom YouTube och FlickR är viktigt. Ska Bromölla presenteras av kattungar, bebisar, tyska turister och Jonas Gardell- skämt om bruksort? Skall denna kommun (och andra) aktivt delta i dessa viktigare forum för marknadsföring? På Malmö stadsbibliotek har det varit självklart att publicera snygga foton på FlickR och fylla på informationen om den egna verksamheten på Wikipedia. Varje anställd har fått öppna ett Facebook-konto och uppdatering av personalens IT-kompetens har prioriterats.

I Malmö har man inte sett vattentäta skott mellan olika forum och kanaler för informationsförmedling och kommunikation. Eftersom jag tyckt det är allas vårt ansvar att dokumentera, bevara och göra reklam för vår hembygd eller vår verksamhet har jag nu publicerat bilder från Bromölla bibliotek på FlickR. Men... Eftersom jag gjort det som privatperson har urvalet av bilder styrts av hur jag själv upplever biblioteksrummet och dess många tidstypiska artefakter. Lampknappar, Compactus- hyllor i magasinet och en vacker gammal radio är för mig bilder som jag vill bevara av Bromölla bibliotek i dag.

Om jag hade publicerat Bromölla bibliotek eller någon annan verksamhet jag arbetar för som professionell på välbesökta sociala nätverksforum så hade urvalet blivit ett annat. Tillsammans med kommunens informations och PR- ansvariga hade vi kunnat analysera hur bilden av Bromölla kan kompleteras och förbättras... Så att vi kan berätta vad som finns i vårt verksamhetsområde utöver Gardell-skämt, Sanna Nielsen och tyska turister.

Inga kommentarer: