onsdag 12 mars 2008

Lär av MySpace, skapa plattformar inte färdiga lösningar

Läser dagens DN och tänker att MySpace norden-chefs tanke om att användarna, deltagarna på forumet sitter inne med svaren hur deras MySpace-användning skall se ut gäller vår verksamhet i högsta grad... Genom att erbjuda verktygen hoppas man nu att kreativa utvecklare skall vidarutveckla och skapa nya applikationer på sajten...

Tänker att bibliotekschefer borde tänka som MySpace nordenchef; användarna har idéerna och tillämpningarna. Vi erbjuder arenan (verktygen, professionalismen, anslagstavlorna och klotterplanken???)... Med större tilltro till sina besökare skulle biblioteksverksamheten väsentligen förändras. Om vi i högre grad marknadsförde de digitala platserna och det fysiska biblioteket som tillhörande varje enskild individ i t ex en kommun så skulle applikationerna bli fler och mer mångskiftande - både i det fysiska rummet och på nätet (där vi förhoppningsvis finns och erbjuder samt omförhandlar våra tjänster på ett tillgängligt, interaktivt och lyhört sätt)... I ett alltmer kommersialiserat samhälle behövs ytor som är gemensamt ägda (läs t ex Naomi Klein - nu för 39 spänn!!!!) - såväl i cyberrymden som i våra fysiska samhällen. Biblioteken kan vara det sociala nav som ett samhälle behöver för att skapa medborgardemokrati och gemenskap... Sen struntar jag i att en del kallar detta för domectisering av det offentliga rummet. Själv blir jag bara glad om folk drar av sig skorna och drar fram stickning och kaffetermos i bibliotekets soffa...

Inga kommentarer: