onsdag 15 juli 2009

Tillvarata ungas befintliga digitalt arbete

Using computer technology to enable children from all over the world to talk to each other has rarely been discussed by researchers

skriver Komlodi et al i artikeln Evaluating a cross-cultural children's online book community: Lessons learned for sociability, usability, and cultural exchange (pdf). Texten är från 2007 men ändå kan vi inte slå oss för bröstet och hävda att ungas stora utbyte av digital kommunikation uppmärksammas av t ex skola och politiker. Istället kvarstår fokus på säkerhet och dassiga diskursiva motsatspar används för att skilja lärande från nöje. Men hur stor är skillnaden mellan det självvalda intuitiva vägarna för utveckling och de som nu skapas av digitalt kompetenta vuxna som springer i fotspåren på många unga?

I Interactive Storytelling for Children Education ger Evangelista et al en vital bild av hur väl online- världar och spel stärker och utvecklar språk, fantasi, berättande och lärande. Men samtidigt som pedagoger bör ta till sig av denna kunskap och systematiskt arbeta för att själva erbjuda och integrera digitala projekt i kultur och skola måste vi kanske först lära oss att betrakta och delta i de processer som redan pågår.

"Här är min B" skriver unga flickor på forumet GSM (gosupermodel, "Where girls rule") och publicerar fiktiva berättelser och verkliga anekdoter från sina sommardagar vid datorskärmar. Responsen kommer snabbt och det är tydligt hur mycket kamraternas alster uppskattas. Storytelling och litterära erfarenheter behöver inte skapas genom speciella initiativ som bokklubbar och berättarwikis. De narrativa dragen finns på de flesta forum och vid sidan av kampen att bli annat än katalogmodell hoppas många att vi skall lyssna till deras berättelse. Fotosessionerna avlöses av långa samtal om föräldrar, skola och framtid. Språken flödar och förändras. Olika subkulturer skapar nya koder för att utesluta likväl som skapa starkare band sinsemellan. Fjortis? Emo? Ibland är titlarna självvalda, andra gånger tillskrivna av utomstående.

Efter ett år som ideell antropolog svalnar intresset för vuxenkonstruerade lärmiljöer alltmer.

Inga kommentarer: