onsdag 29 juli 2009

Downsized tillsammans med hyllorna

Är det dags för bibliotekarier att minska fokus på information och tala mer om kunskap? Kanske förknippas informationsbegreppet mest med access-rollen, en yrkesroll som i omfattande mån passerats. Nätverks och kunskapssamhällets behov bör ge plats för en mindre "ytlig" bibliotekarieroll. Kanske är det fel adjektiv för att beskriva rollen som mellanhand, sökaren som pejlaren in kärnan i användarens behov. Men om man jämför denna yrkesperson som även haft stort ansvar över tillämpad kunskapsorganisation på en begränsad area ter sig ett samhälle som kräver interaktivt kunskapsbyggande och bättre system för gemensamt processad information som passivare.

Kunskapssamhällets behov i förhållande till professionella bibliotekarier verksamma utanför folkbibliotekssvängen riktar sig Wheaton & Murray (KM world, Rise of the knowledge librarian) till när de beskriver nedmonteringen av fysiska bibliotek som igenslagna lagerlokaler vilka kostade pengar och tog upp utrymme. Deras syfte är nu inte att skriva under på denna definition av en traditionell fysisk biblioteksmiljö utan att diskutera vilka bibliotekarier som behövs i en kunskapsekonomi. I ett samhälle där intryck och information måste brytas i brainstorming och kollaborativt arbete behövs nya typer av bibliotek. Librarians are being jettisoned along with the bookcases men med hjälp av t ex kafémetaforer där man möts i konversation över bärbara datorer ger nya möjligheter för biblioteksintentioner.

Men samtidigt som bibliotekarier blir "jettisoned" kommer vår yrkesgrupp behövas – de delar av oss som väljer, och vill, förändras. Det är författarnas övertygelse när de ger sig in i en värld av taxonomy boot campers och knowledge brokers. Bibliotekarier som arbetar för att fylla luckor i kunskapsöverföringen, arbetar proaktivt för att vända upp och ner på status quo.

Wheaton och Murray konstaterar:

Any organization that wants to make the transition to an enterprise of the future needs a few strong-willed individuals who have the desire and know-how to make knowledge flow quickly and easily. Who better to do that then those quiet heroes who have always come to our rescue whenever we needed answers?

Inga kommentarer: