tisdag 14 juli 2009

Institutionen närmast common people

Folkbiblioteken fyller en stor roll som förmedlare av information inom t ex kommunala frågor, ekonomi och juridik för "common people". Gibson et al använder flera analysmetoder för att undersöka vilka behov inom e-government som vår sektor fyller (Emerging Role of Public Librarians as E-Government Providers, pdf). Det breda utfallet av deras studie och det stora ansvar de visar att bibliotekarier tar borde ge mer status och bättre ekonomi. Den nära okomplicerade relation som i bästa fall råder mellan användare, bibliotek och informationsprofessionella gör att biblioteksverksamheten borde få fler ansvarsområden och integreras med andra verksamheter. Fokus på besökare/medborgare snarare än lokaler och artefakter kan enkelt härledas ur nämnda artikel.

Service, ansvarskänsla och större förtroende från beslutshavare kan nås genom marknadsföring av biblioteken utifrån denna och liknande studier.

Inga kommentarer: