lördag 25 juli 2009

Intrinsic motivation. Att engageras inifrån det direkta biblioteksarbetet.

Att skapa en bra miljö för biblioteksutveckling kräver ofta dynamik, participation och inspiration. Men man kan också tala om inre drivkrafter och viljan att utföra och förändra arbetsuppgifter som en tillfredställande företeelse i sig. Detta perspektiv glöms ofta bort och vi väljer att se arbetet som krävandes yttre belönande faktorer eller bekräftelse. Viljan att arbeta mycket och engagerat kan dock utgå från själva tillfredställelsen i det som utförs. Kanske låter det självklart men i mötet med managementartiklar är det svårt att hitta beskrivningar av genuin arbetsglädje i biblioteksmiljön. Kanske är branschen alltid "lagom"? Vi kan tala om och beskriva demokratiska patos på en hög nivå. Men sådana ideologiska ställningstagande säger inte mycket om det dagliga arbetets utförande och bibliotekschefers möjlighet och vilja eller ovilja att stödja inspirerade & inspirerande medarbetare.

James Castiglione (artikel i Library managment från föregående höst)talar bland annat om detta när han uppmärksammar intrinsic motivation som en faktor för upprätthållande av god organisation, managment och verksamhetsutfall i biblioteksmiljön.

Castiglione föreslår att man skall utföra pilotprojekt på bibliotek för att undersöka hur man kan utveckla arbetet. Det behövs också kontinuerligt utbildningar i olika färdigheter. Detta, vid sidan av en miljö med stort deltagande och möjlighet att dela med sig till kollegor av sitt kunnande stödjer kreativiteten hos medarbetare som drivs av intrinsic motivation. Sen kan man ju ge ännu simplare råd, vilket Castiglione gör när han uppmanar biblioteksledare att anställa kreativa människor. Men i en sektor där man har svårt att handskas med drivande personer är det kanske just managment på sandlådenivå som behövs?

Inga kommentarer: