söndag 19 juli 2009

Är det användarnas traditionalism som hindrar förnyelse?

Ofta möts biblioteksarbetare av konservativa bilder när institutionens utseende och service beskrivs av användare och beslutsfattare utan förankring inom B&I. Därför är det kanske bekvämt att luta sig mot en förnöjsamhet i stillaståendet och avsaknaden av uppdatering eftersom medborgarna framförallt tros efterfråga btj:s hyllsystem och tysta vrår.

I New library world nr 3, 2009 får sig de fantasilösa bilderna av traditionalistiska användare en törn. Evjen & Audunson vid Oslo universitet har genomfört användarundersökningar som visar att det är en komplex biblioteksmiljö med en mångfald tjänster och programverksamhet som personer utanför bibliotekarieskrået önskar. Det mått av traditionalism som man fann och redovisar i artikeln The complex library, handlar om kärnuppgifterna att tillhandahålla information, varierande medier och verka för demokrati. Kan det bli bättre?

Härmed bör de spontana bilder av biblioteksverksamheten som oftast ges av användare och ickeanvändare ses just som ett uttryck för stereotypa och förenklade förväntningar som vid närmare efterforskningar problematiseras av många andra behov och intressen. Det finns en medvetenhet om de funktioner folkbiblioteken fyller och att skylla på (ytlig) förståelse av användarönskemål för att stelna i utvecklingslös komfort håller inte.

Evjen & Audunson pekar på de stora behov av flexibilitet och förändring som en digitaliserad och mångkulturell samtid kräver och menar att användares och beslutsfattares förenklade bilder av biblioteksuppdragen inte är ett hinder. Så länge som folkbiblioteken står för kärnvärden som likvärdig kvalitativ & kvantitativ informationsåtkomst samt demokratiska värden är det föränderliga biblioteket välkommet.

Inga kommentarer: