lördag 25 juli 2009

Resistance theory för gemensam förståelse

Resistance theory används av Heron-Hruby et al i artikeln Switching Places and Looking to Adolescents for the Practices That Shape School Literacies för att analysera konflikterna kring ungas val av kultur. De försökte med sin studie att finna vägar för möten och förståelse mellan barn och vuxna. De fann att motsättningarna gav verktyg för att förstå sociokulturella och politiska frågor. Artikeln uppmanar till byte av roller för ökad förståelse och möjlighet för pedagoger att ifrågasätta sina grundantaganden för ungas lärande.


 

Inga kommentarer: