lördag 25 juli 2009

Cyberporr, övergrepp och lagar med stora konsekvenser

USA, Storbritannien och Australien hör till nationer vars lagstiftning kring Internet är utsatt för kritik. Men vi har även sett hur internetsäkerhetsnissar pratat förbi frågor om rättssäkerhet och discursiva tolkningar av rollspel på nätet. Härmed har även Sverige fått sin groominglag och säkerhetsexperter utan intresse för samarbete med barn och unga kan sova gott. Deras stereotypa syn på vuxna och barn liksom deras val att se juridik och inte utbildning som lösningen på internetrelaterade övergrepp segrade. Så; nu väntar vi bara på horder av poliser som skall tolka kontakter vuxna tar med unga på nätet, trots att detta är situationer som hör till undantagen i ungas problembeskrivningar. Den mängd knepiga, obehagliga eller förtryckande diskussioner eller händelser som möter surfande unga reduceras till bilder av stora styga pedofilen och de oskyldiga, ärliga barnen...

När skall vi tala och samarbeta? Inse att trakasserier sker varje sekund och att barn och unga ständigt arbetar med de här frågorna. Är deras svar att sätta en ny paragraf i Svea rikes lag?

To far down the yellow brick road- cyberhysteria and virtual porn beskriver hur öppenhet, frihet och mänskliga rättigheter behöver vägas mot de svåra ställningstagande som lagstiftning om internetrelaterat innehåll ger upphov till. I och med en snabbt ökande mängd barnpornografiskt material skapas politiska krav i EU och USA för ytterliggare regleringar.

Att skapa ett juridiskt system där restriktioner mot publicering och innehav av digitaliserat material ingår tangerar frågor om övergrepp men även politiska åskådningar. Diskussioner om barnpornografi har t ex åtföljts av debatt om rasistisk propaganda skriver Johnson & Rogers. De ifrågasätter nu hur lagstiftningen i Storbritannien kommer att fungera då den tangerar annat än frågor om övergrepp etc i processen att hindra t ex pornografi:

"Whether the English criminal law is prepared to extend its statutory reach into murky moral waters remain to be seen"

Författarna riktar in sig på frågor om moral och samhälleliga, kulturella överenskommelser när de belyser restriktionerna. Hur vi arbetar med, uppfattar och talar om Internetrelaterade problem lägger grund för framtida regleringar och allmänna förhållningssätt. Med öppna diskussioner där alla åldersgrupper deltar kan den komplexitet som krävs bli verklighet. Då är det lättare att återkalla de grundläggande ställningstaganden i grundlagsfrågor som t ex intellektuella och journalister brukar inta. Obehagliga åsikter och samtal befinner sig i en helt annan dimension än bilder som dokumenterar övergrepp på barn.

Inga kommentarer: