torsdag 23 juli 2009

Internetarbete för kvinnor som är offer för mäns våld

Här följer exempel på hur man arbetar frigörande med Internetintegrering för utsatta personer. Låt oss skapa fokus kring sådana initiativ snarare än fortsätta på den inslagna vägen av never ending Internet safety programs, konferenser och diskussioner. Samla den bortslösade kraften och arbeta med resurserna för förändringar.

Våld riktat mot en partner, fru eller sambo inbegriper ofta försök att hindra den utsattas kommunikation med omvärlden. Jerry Finn och Teresa Atkinson skriver om att även Internetanvändningen regleras eller omöjliggörs eftersom det är en stor källa till kommunikation och deltagande i omgivande samhällen. Samtidigt som denna situation behöver förändras pekar skribenterna på hur man även måste arbeta med utsatta ifråga om olika former av övergrepp, övervakning och stalking som är relaterat till IT.

Finn och Atkinson skriver i artikeln Promoting the safe and strategic use of technology for victims of intimate partner violence: Evaluation of the technology safety project om initiativet The technology Safety Project of the Washington State Coalition Against domestic Violence
vilket skapades för att öka kunnandet och medvetenheten hos offer för "domestic violence" (läs: mäns våld mot kvinnor och barn). Man tillhandahhöll Internetuppkopplade datorer och arbetade med IT, trygghet och säkerhet för de drabbade.

Målen med projektet var att de drabbade skulle ha en säker tillgång till en dator och Internet, reducera den risk som förövarna utgjorde genom att utbilda de drabbade i säkerhet och anonymitet. Slutligen eftersträvades att öka möjligheten för de drabbade att hjälpa sig själva och sina barn genom IT.

Utvärderingen av projektet var positiv och man pekar i artikeln på hur stor förändring man kan skapa för utsatta personer genom IT. Således borde skyddade boenden för kvinnor och andra aktörer arbeta med denna fråga. I Sverige är dock kvinnojourerna fortfarande bygda på frivilligarbete och kommunerna kan därför smita från sitt ansvar att arbeta för att empower dessa kvinnor och barn. Att skapa bestående kommunikation med omvärlden genom tillräcklig kunskap om IT samt kunna försvara sig mot de hot som kan nå offer via digitala vägar känns självklart och ändå mycket fjärran.

I skolan arbetar man inte med att barn skall ha djupgående kunskap om och stor fysisk tillgång till Internet för att kunna agera fritt och därmed minska isolering, ensamhet och skador av mobbing eller utsatthet i hemmet. Den nätbaserade kommunikationen, samvaron, kamratskapen och stödet ger många unga helt andra förutsättningar än vad tidigare generationer kunde uppleva. Tekniken blir billigare och mer lättåtkomlig i och med att den normaliseras. Låt detta vara skäl nog för att på allvar börja arbeta för allas Internetintegrering.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Även män utsätts för våld i olika former av kvinnor. Du borde skriva om detta så att det blir neutralt utifrån kön.

Lina Z Y sa...

Män, barn, kvinnor, djur. Visst riktas våld mot individer i alla åldrar och samhällsgrupper.

Vad betyder neutralt? Män och kvinnor blir slagna av män och kvinnor? Hade det varit ett neutralt sätt att resonera?

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem. Ilska, aggressivitet och fysiskt utlopp associeras med den traditionella mansrollen.

När vi har ett jämlikt samhälle där våld mot kvinnor inte är en del av ett strukturellt förtryck då hade samtalet sett annorlunda ut.

Vad ser du omkring dig? Vad läser du om? Hur är världens ekonomiska och politiska resurser fördelade?

Ska vi tala om fattiga och rikas ekonomiska problem- för att vara neutrala?

Min diskussionsnivå är trög för jag vill inte ens börja nere i bottenslammet och tala om det som alla vet: kvinnor får stryk. Kvinnojourerna behövs och är underdimensionerade. Hur får du in män i den här logiken för att tala om neutralitet?