fredag 24 juli 2009

Hur patologisk är din informationsbearbetning?

I Journal of Information science väljer Dawid Bawden och Lyn Robinson att skriva om information och patologi. Vi känner igen de beskrivna problemen; Infobesity, library anxiety, information avoidance information overload, stress och ångest. Författarnas syfte är dock inte att återupprepa vedertagna etablerade bilder av hur de digitala informationsströmningarna översvämmar var och en. Istället ser de på välkända informationsproblem som föränderliga över tid och i behov av olika lösningar som baseras på undersökningar av användare och deras informationsbeteende. På detta område behöver mycket göras menar Bawden & Robinson eftersom det är just genom förståelse för individens eller gruppens informationsbeteende som förändringar av maladaptiva beteenden kan förändras.

TMI (to much information)/ information overload var populärt att tala om runt millenieskiftet men tvärtemot vad som ofta antas i daglig debatt så är problem som information overload inte relaterat till den digitala utvecklingen. De olika svårigheterna i en individs informationsverklighet har alltid funnits. Här betonas således inte informationsmiljön och kommunikationssystemen i första hand. Författarna tappar dem dock inte men vill hålla fast vid att lösningarna återfinns genom studier av "human information behaviour, and the ways in which it changes over time: this is, perhaps, the most basic challenge for information science over the next decades."

Dåliga förhållningssätt till informationsverkligheten kan beskrivas som bristen på information literacy. Men Bawden & Robinson påpekar att B&I har en tendens att lyfta problem som bara vi själva ser. Det är viktigt att informationsrelaterade problem upplevs av de berörda och inte är upptäckta i överentusiastisk anda av informationsspecialister. Man kan istället för dålig informationsbearbetning eller kunskapsinformation tala om t ex "work overload" menar de båda. Lösningar på problemen är att ha möjlighet att ta makt över sin informationsverklighet och kunna bearbeta den på ett bra sätt. 2.0- lösningar för informationshantering kan också bidra, lösningarna bör inte vara "library-centric" i den grad som de är i B&I-litteraturen av i dag menar skribenterna.

Vilka informationsrelaterade problem man än väljer att beskriva eller åtgärda så finns det ingen universal lösning. Informationssystemen förändras och genom att studera människors beteenden och behov även utanför en snäv informationsvetenskaplig ram kommer att behövas menar Bawden & Robinson.


 

Inga kommentarer: