torsdag 16 juli 2009

Digitala klyftor, ett fokus som vattnar ur klassmedvetenheten?

Siobhan Stevenson visar hur klassperspektivet kan vridas och vändas i den pågående diskussionen om digitala klyftor. Han menar att vi bör se på frågan utifrån ett historiskt perspektiv av lång klasskamp snarare än ett teknologiskt eller administrativt problem. Hans artikel Digital divide: A discoursive move away from the Real inequities kan läsas I Information society volym 25.

Inga kommentarer: