tisdag 26 maj 2009

Valobservatörer eller bibliotek

Att Schyman önskar valobservatörer till EP-valet som nu pågår är inte konstigt. Det är inte bara så att de mindre partierna generellt diskrimineras av en del valförrättare, det är också så att feminismen som sådan är en fruktansvärd provokation för många. Därmed bör det inte bara vara de ansvariga som slänger valsedlar vid dagens slut utan även röstande som kan möblera om bland framlagda valsedlar.

Vid valet till riksdagen då piratpartiet och feministiskt initiativ också ställde upp underskattade man på en del platser viljan att förtidsrösta, både från valmyndigheten och från partierna. För de små partier som då endast hade sin egen förmåga att distribuera valsedlar att lita till var den långa tiden fram till valdagen svårare att reda ut logistiskt än själva röst-söndagen.

De partier som redan valts in får sina sedlar distribuerade utan att behöva uppbåda ett helt maskineri av frivilliga krafter. Detta glömmer många i sin diskussion om piratpartiets möjlighet att komma in i parlamentet.

Under detta pågående val har någon filmat och lagt ut bilder på hur valförrättare berättar att han slänger valsedlar för piratpartiet i Botkyrka.

De medverkande valförrättarnas väldigt dåliga kunskaper om vallagen förskräcker. Alltför lite uppmärksamhet har riktats mot detta som även inträffade vid riksdagsvalet.

Mobila vallokaler är viktiga och bra. Men att börja med att se till att det finns möjlighet att förtidsrösta på alla upptänkliga neutrala, offentliga platser vore bättre. En som uppmärksammat att biblioteken är en lämplig plats är skribenten på Cornucopia:

Det bör understrykas att småpartierna blir väl bemötta i de flesta vallokaler, speciellt på bibliotek. Där har inte personalen nödvändigtvis partibok hos ett riksdagsparti, och personalen har antagligen en känsla för det fria ordet och demokrati, vilket inte alltid verkar gälla personer med partibok.

Skribenten har rätt i att det hos våra folkbibliotek bör finnas en känsla av hur viktig varje individuell röst är, samt demokratin som helhet eftersom det är en självklar del av vår yrkesroll: Att värna demokratin och det fria ordet. Däremot handlar det inte om bibliotekarier i sig har ett partimedlemskap.

Vad som dock också är slående är hur lite man fokuserar och fokuserat på EP-valet ute på biblioteken. Å ena sidan är det vårt egna ansvar att öka intresset och bistå medborgarna med information om den politiska processsen och sakfrågorna, men det är också en betydligt större fråga:

Varför tas inte biblioteken mer tillvara av kommuner och valmyndigheten som en naturlig plats för EU-samtal och frågor? Vi ser nu hur EU direkt ibland tar plats på biblioteken och det är ju utmärkt. Men ännu roligare vore om vi alla som arbetar tätt intill medborgarna fick ansvar i den pågående processen.

Istället för valobservatörer föreslår jag uniformerade bibliotekarier vid valurnorna. Vi skulle kunna skapa en liten scoutliknande sång om demokratins lov att framföra vid dagens början och slut.

Inga kommentarer: