torsdag 21 maj 2009

(N)etnologi och gränsöverskridande

Machinic life, Friendly AI och liknande ger inte stor respons i biblioteksvärlden. Inte emancipation och överskridna gränser mellan människa och maskin heller. I Örebro pågår dock ett forskningsprojekt av en musik(n)etnolog:
9-13-åringars identitetsarbete i förhållande till utommusikaliska faktorer och IKT

Om Victor Kvarnhalls forskning sägs bl a han intar ett

kulturanalytiskt inspirerat förhållningssätt till ny teknik och media, vars betydelse för denna åldersgrupp antas vara naturaliserad, och därmed inte bara meningsskapande vad gäller de faktiska objekt som medieras, utan att också själva subjekten smälter samman med det teknologiska och blir förlängningar och utökningar av den egna livs- och upplevelsevärlden.

Vågar jag hoppas att Kvarnhalls arbete ger näring åt det spår jag försökte få respons på angående embodiment och IKT?
En okuvlig bibliotekarie: Embodiment 2, Farbror Cyberskräck och empower

Inga kommentarer: