fredag 8 maj 2009

Mina biblioteksavatarer bor inte här

I går talade vi bl a om att blanda sig själv som privatperson och professionell bibliotekarie på sociala forum, wikisar och bloggar. Vi hann inte komma till botten med den här problematiken trots att den är viktig och kanske logisk. En del identifierar sig mycket som bibliotekarier även som privatpersoner, andra tänker inte igenom vad det innebär att hålla en öppen ideologisk attityd såväl I cyber som I IRL-arbete. Det är inte bibliotekariens personliga karaktäristika och åsikter som skall avspeglas i arbetet med socialt nätverkande- oavsett plats.

Biblioteken är inte ideologilösa. Vi har genom tradition, lag, manifest och FNs deklarationer grundläggande värderingar som gör att rasister och homofober knappast bör kunna verka som bra bibliotekarier, eftersom de inte tror på själva vårt fundament.

På sociala forum kan det bli ännu svårare om man blandar rollerna. På facebook är vi många som delar kamratskap och kunskap om biblioteksfrågor, under vår personliga identitet. Detta är dock internt, privat nätverkande inom sektorn. Att rikta sig utåt och vara en cybrarian eller vilket ord man nu vill använda, i fall det traditionella Bibliotekarieordet- välfyllt med innebörder, inte duger, betyder dock att kunna möta medborgare, uppdragsgivare, personer med informationsbehov etc som en nyskapad individ. Du kan vara könlös, utan etnicitet och liknande. Detta har jag dock skrivit om tidigare; digitalt referensarbete är välfyllt med etnocentrism etc så låt oss återgå till den "vanligare" situationen: att du är en yrkesperson som arbetar via webbaserade tjänster och liknande. Du måste då ha bibliotekarieprofiler och avatarer. Det är inte jag, hur självklart det än kan verka, som skall erbjuda tjänster utifrån min privata samling av tyckanden och kontakter.

Hur självklart är detta inte när det gäller fysiska bibliotek? Man har länge talat om kubanska bibliotek och alldelles för lite om censuren på amerikanska. Nu är turen kommen till Brasilien. I artikeln Zerar o número de municípios brasileiros sem Bibliotecas - análise do discurso do Presidente Lula i Encontros Bibli vol 13, 2008 skriver Almeida et al;

/…/ as the libraries are spoken in president's Lula official depositions and the way as they are designated the official programs of distribution of books that, in national extent, they repeat senses had as having legitimated for the dominant ideology

Kan detta tänkande vara svårt att bryta ner till den enskilda tjänstemannens uppgift att inte (utanför nämnda styrdokument) koppla bibliotekets verksamhet till det egna tyckandet, politiska tyckandena eller andra intressen?

Om du har profiler och avatarer där du är en officiell bibliotekarie- skapa egna arbetsrelaterade konton för detta. Sen spelar det mindre roll i vilken skepnad det sker. Andra namn, fantasifulla aktörer som riktar sig till barn och liknande- det är bara att undersöka. Ännu har vi inte alla skittrista byråkratgränser att förhålla oss till eller en egen webbplats med lite småengagerade låntagare som tillsammans med IRL tar all vår arbetstid i anspråk.

Inga kommentarer: