onsdag 27 maj 2009

Rödgrön surfande kulturminister

Kommentarerna strömmar fram om kulturministerns uttalande till stöd för Pirate bay-domen och därför är det kanske överflödigt att lägga den KU-anmälda moderatens offentligt vädrade åsikt på ännu en blogg.

Bland de kommentarer och bloggar som beskriver ministerstyret diskuteras dock inte frågan om kulturpolitik, kunskap och fildelning djupgående.

Det är i och för sig ingen slump att en borgerlig politiker bekymrar sig mer över att vara marknaden till lags än att arbeta för största och rikaste möjliga kulturutbyte. Men ändock bör vi fråga oss om vi hört ministern diskutera hur nätet bidrar till nya vågor av kulturellt skapande och delande som kan göra vilken vettig demokrat som helst tårögd? Vid sidan av den kunskap som vi nu alla vet samlas av flertalet på Internet och därmed skapar ett paradigmskifte för vår syn på information och auktoriteter bör nu kulturfrågorna få högsta politiska prioritet.

Ministern borde delta i reformarbete för att göra den nätbaserade kulturvärlden tillgänglig för alla barn och avsätta medel för att kompetensen för detta finns ute på skolorna. Borgarna har ju redan valt att rikta pengar åt det hållet (Kultur i skolan/skapande skola) men de bör nu ta aktivt ansvar för att de olika kulturella skapandeprocesserna kommer de unga till del.

Den mycket bekymmersamma domen mot Pirate bay bör ses i detta ljus: Kulturministern uttalar sig till stöd för hård bestraffning av personer som drivit en fildelningssajt och sätter denna aktivitet i relation till stöld (unikt- eller hur?). När de rödgröna bildar nästkommande regering vill vi se en surfande kulturminister som med insikt kan tala om det nya landskap vi verkar inom.

Högskoleutbildningar, politiker och lagstiftningar må vilja dra åt höger och göra kulturen till en marknadsplats bland andra. Pirate bay är en del av den rörelse som stoppar en sådan utveckling. Kulturen skall inte leva på kapitalismens villkor. I så fall kan regeringen likaväl lobba för ett Disneyland i Sverige som att Unga Klara skall fortsätta sina produktioner.

Tidigare under dagen var det lätt att stämma in i förbannelsekören mot Aftonbladet som betalar folk 500 kronor för att gå och rösta. Men efter nyheten om Adelsson-Liljeroths fadäs kanske man ska applådera kvällstidningen? Troligen drar de in fler röster till pp eftersom dessa hör till de grupper som kanske annars inte röstar.

Eller varför inte: Sätt likamedtecken mellan dumhet 1 och dumhet 2. Att betala folk för att rösta är antidemokratiskt. Att som kulturminister inte ta strid för den fria kulturen och mitt under pågående valrörelse ställa sig på marknadskrafternas sida är också antidemokratiskt.

Nu är vår kulturminister anmäld till KU av Miljöpartiet för ministerstyre och det är väl bra. Ännu bättre vore om de gröna och vänstern under resten av mandatperioden tvingade Lena Adelsson-Liljeroth att redovisa sina kunskaper om nätbaserad kulturutveckling och spridning samt ständigt tvinga henne att ta debatten om de här frågorna.

Hur var det nu med kunskapsnationen, bredbanden och ordning i skolan? Björklund och Adelsson-Liljeroth bör inse att det inte kan existera någon framgångsrik kunskapsnation utan en samtidig kulturnation- för alla, på lika villkor.

Inga kommentarer: