måndag 18 maj 2009

Bibliotek, ledarskap och informationsverklighet

"Starkt ledarskap" är ett svårsmält önskemål som ingick i min föreläsning i både Stockholm och Västerås. Managment Basics for information Professionals 2ed konstaterar att informationsvetare och vårt fält ställs inför större utmaningar än någonsin i och med IKT-expansionen. Samtidigt konstateras att chefer måste vara beredda att fatta konkreta beslut i och med detta. Det finns en skyldighet att hålla en tillräckligt god servicenivå och bedöma vilka verktyg och arbetsformer som behöver ändras. Klyftan mellan de institutioner som tillhandahåller uppdaterad service och de som inte gör så ökar, konstateras också.

Hur skall man utan konkret kunskap, utan fattningsförmåga kring hur informationsvärlden i dag ser ut kunna välja nya vägar?

Chefer som rekryterar efter kompetens och som vågar betona vilka delar som inte längre är förhandlingsbara- de är ett måste.

Annars kommer vi som informations och kunskapsinstitution vara pinsam- inte bara i dag utan även i morgon.

Inga kommentarer: