torsdag 7 maj 2009

Traditionalister styr debatten enligt ny avhandling

En ny avhandling från Uppsala universitet läggs fram den nionde maj.

Den mediala debatten om folkbiblioteken domineras av författare, vilket ger en ensidig bild av en plats där man enbart lånar skönlitteratur i bokform. Detta kan påverka såväl bibliotekens legitimitet, som politiska beslut och besökares beteende.

Avhandlingen verkar mycket intressant och vi får hoppas att den lyfter ett aktuellt perspektiv från de gångna åren som vi kan känna igen och därmed utvärdera våra egna erfarenheter och aktiviteter.

Den småskaliga/bristfälliga PR som biblioteken ägnar sig åt samt Library lovers kampanjen har gett traditionalisterna och skönlitteraturkramarna hjälp som de absolut inte behöver. Perspektivet är redan etablerat; böcker från boktanterna.

I debatterna framkommer också en ensidig uppfattning om bibliotekariers kompetens, som i förlängningen kan påverka bibliotekens möjlighet att möta användares informationsbehov.

Här är det väl främst skon klämmer men en stor del av ansvaret bör läggas på bibliotekarier själva som gärna framhåller sin (självpåtagna) litteraturkännedom men smyger med sin plats i informationsbruset.

Användarna sägs ofta vilja ha kvalitetslitteratur och Liza Marklund. Kanske lite kaffe ibland. Men för att kunna efterfråga annat måste bibliotekarier agera annorlunda. Den krets du har omkring dig; börja med dem. Vänd på föreställningarna. Likna bibliotekarier vid många andra professioner och dra ner på bokmals-imagen.

Åse Hedemark är skribenten vars verk vi väntar på.

Inga kommentarer: