söndag 24 maj 2009

A proper robot


"Jag vill verkligen ha en robot" säger BBC-reporten i dokumentären som SVT sände i fredags om utvecklingen av "a proper robot". I programmet förklaras enkelt varför artificiell intelligens är svåruppnåligt. Vad krävs av en robot för att vi ska trivas med den? Den ursprungliga frågan som man återkommer till är "Vad innebär det att vara människa?".


Men det som kallas robotar och är enklare konstruktioner för att kunna utgöra sällskap, stöd för bantning eller hjälpredor möter vi redan utan att man löst gåtor om mänsklighet och gränser. Men även här landar vi slutligen i psykologi snarare än teknologi. En av forskarna beskriver i programmet att man väljer att konstruera den aktuella fluffiga djur/nalle-liknande interaktiva roboten utifrån huvudfrågan vad som krävs för att en människa ska trivas med den.


Frågorna om artificiell intelligens som också kan inbegripa frågor om suddade gränser mellan nät och IRL bör ta vid ungefär där BBCs dokumentär slutar och där filosofin tar vid: Hur programmerar man för att maskiner och datorer skall kunna göra "rätt" val? (Se En okuvlig bibliotekarie: Datorers moraliska omdöme)


Eller övrig samhällsvetenskap och humaniora som bör fråga sig varför vi ryser inför teknologin om vi på något plan vill blanda distinktionerna mellan denna och organismer eller varför inte finna nya värdesystem för artificiellt och biologiskt?