söndag 14 september 2008

IRL, Non RL, cyborgs och fysisk censurklåda

De politiska processer och yttringar vi sett i second life t ex i form av demonstrationer och sabotage liksom mina tidigare referenser till frågor om avatarer har rättigheter leder mig tillbaka till en äldre text:

"When a cyborg community has been around long enough to realize its members are badly treated, they may rebel by force or seek diplomatic means of securing the rights they deserve as sentient beings. A typical human response is that a cyborg is not human, but merely an automaton, so why should we care what it wants?"

Är det i denna situation vi befinner oss i dag med en i det offentliga samtalet skarp skiljelinje mellan IRL och virtuell verksamhet? Samtidigt som det textbaserade och 3D-baserade livet/liven på nätet känns emotionellt, intellektuellt och faktiskt påtagligt fysiskt. När vi rör oss mellan olika verkligheter och har svårt att kommunicera våra upplevelser från non real life till personer och auktoriteter som är IRL-koncentrerade.

I samma text frågar man sig retoriskt: "When you talk to your friends later today -- it might be online, on the phone, or even in person -- try to remember the last time you interacted without machines (even glasses) as mediators, and consider where you end and the oustide world begins"

Casper Bruun Jensen menar i ett nytt nummer av Phenomenology and the cognitive science att "cognitive studies would do well to expand their analytical foci to take into account cyborg bodies and mind found elsewhere"

Hur resonerar biblioteks och informationsvetare som fortfarande vill (och har svårt) att relativisera kunskapsbegreppet och manövrera sig fram mellan kommunikations och informationsbegreppet? Yttrandefrihetens fana hissas mot Palins vilja till homosex-utrensning på bibliotek, knappast någon blogg har väl missat att rycka ut till artefakternas försvar? Men när... Det är en fråga om när, fler av oss börjar känna yttrandefrihetens frågor bränna på vårt skinn när vi är online i olika former. Börjar vi då diskutera strukturer, moderatorer, kommersiella företag och censur in non real life?

På mig bränns det. Nu ska jag bråka. Ses sen, efter FRA-"avslöjanden" på SVT om partipiskor och internationellt samarbete med diktaturer.

Har ni förresten läst i Guillous senaste (skönlitterära) bok att FRA kan köpa uppgifter om t ex e-postinnehåll från internationella aktörer? Handlar då den svenska lagen som röstats igenom om att förenkla deras arbete?

Inga kommentarer: