måndag 29 september 2008

Vi möter inte Lassie

Etikens gränser har länge provocerat ifråga om åtskillnad mellan människor och övriga djur. Men vilka blir framtida ”battlefields” ? Nämnda gräns fortsätter att engagera men personer som Peter Singer har ställt frågan på den internationella (diskussions)agendan.
I Sverige har Lisa Gålmark brutit mark mellan feminismen och djurrätten. David J. Gunkel kräver samma koncentration då han uppmanar att tänka etik för ”maskiner”. Det är ett glidande perspektiv som mest är framåtblickande som han ger uttryck för i sin artikel.
Men frågorna om avatarers rättigheter och om det går att känna omsorg eller respekt inför maskiner är redan nu viktiga frågor. De vattentäta skott som byggs mellan digitalt och fysiskt gör att utvecklingen går trögt i fråga om flöde mellan de olika fälten.
Kanske behöver man ha tänkt kritiskt kring ontologi och epistemologi för att vara öppen för att tankarnas rörelser mellan och inom olika fält är det relevanta. Inte gårdagens evolution från skrivmaskin till PC.
Det fysiska fortsätter att kräva all energi och respekt. Kanske måste transparens uppnås ifråga om användning av IT för att vi skall kunna ta oss vidare? Men det är en hopplös tanke. Alltför många med beröringsskräck inför datorer och nätbaserade möten kommer fatta beslut och sätta agendan på skolor, bibliotek och förvaltningar länge framöver.
Informationsarbetare som ser beroendet och gränsöverskridandet mellan digitalt och fysiskt kommer fortsätta att marginaliseras så länge som språket, tänkandet och värderingarna inte är mer vana vid och lättrörliga i fråga om nätbaserad utveckling.
Kilar slås inte bara in mellan generationer utan även mellan dem som ser en skärm och dem som ser rum. Mellan dem som vill fortsätta tillhandahålla fysisk service och dem som hellre följer uppdragsgivare, användare och elever in i andra former av lärande, gränser och experimentialism.

Inga kommentarer: