onsdag 17 september 2008

Betygssätta bibliotekarier ett steg mot kvalitetssäkring

Bibliobusters fråga
om man skulle kunna ha ett liknande betygssättningssystem samt rankning av bibliotek som doktorsguiden ger möjlighet till vad gäller sjukvårdspersonal och sjukhus.

Jag tycker att tanken borde följas upp. Att utse årets bibliotek är en ofarlig typ av betygssättning, ett jippo där man inte på allvar granskar folkbibliotekens kvalité.

Alla (?) har vi väl under utbildningstiden fått gå och ställa en referensfråga på ett valfritt bibliotek och sedan utvärdera den serviceagerande bibliotekariens sätt att lösa frågan.
Nyfiken i en burk som jag är (hoppar aldrig ur någon strut) har jag gjort samma test på fråga biblioteket vid ett par tillfällen. Hur har era responser sett ut? Fasa?

Nu tycker jag ju att bibliotekarierollens alla goda föresatser och funktion gör det till ett av de mest livsviktiga för vårt samhälle. Vad är ett kunskapssamhälle utan informationsvägledare? Vad är ett samhälle som saknar kulturinstitutioner?

Naturligtvis ska vi starta en egen doktorsguide där våra användare kan betygssätta såväl oss som våra bibliotek. Men vi ska göra en jäkligt mycket proffsigare variant än doktorsguiden vars språkbruk, kunskapsorganisation etc kräver en del ytterligare att önska.

Vi behöver verkligen respons och ärliga svar kring vår servicenivå. Alla har vi tråkiga och/eller skräck- historier om kollegors agerande (självrannsakan verkar svårare). Det är lika lite acceptabelt i vår vitala del av samhällsorganismen som vårdens.

Vilka är det annars som berättar om vår "insats"? Möjligtvis ett telefonsamtal i halvåret till vår chef där vi blir utskällda för att inte klara av att vara socialpedagoger, präster och kuratorer i tillräckligt hög utsträckning. (Bemötande är självklart viktigt men fan va ont i magen det gör att våra betyg så ofta överräckes av kverulanter.)

Bygg ett system där vår "verkliga" kompetens kan betygssättas- som individuella servicegivare och som institutioner! En spark i röven i form av feedback kan hjälpa oss att fatta hur mycket folkbiblioteken saknar system för kvalitetssäkring (sorgligt nog).

1 kommentar:

anna-stina sa...

Det ligger mycket i detta! Bibliotekarie kommer nog aldrig att bli ett yrke där det krävs legitimering som t ex läkaryrket, och därmed finns det heller ingen formell kvalitetskontroll, ingen socialstyrelse som kan ställa krav.

I ett projekt jag håller på med nu undersöker vi möjligheterna att hitta ytterligare sätt att kvalitetsgranska bibliotek (inte bara personalen). Vi får hoppas att vi kommer fram till något. Eller kanske skulle kvalitetskontroll kunna bli något för en ny biblioteksmyndighet? Framtiden får utvisa.