onsdag 24 september 2008

Reclaim your library

Sällan blir det så tydligt vilken funktion medborgarjournalistik och politiskt bloggande fyller som när någon miljö eller vänsterorganisation genomfört en (extrem) omfattande och uppmärksammad manifestation utanför fastställda ramar.

Reclaim the streets manifestation och European social forums digra program av debatter och föreläsare kan man inte ta del av utan att söka sig till bloggosfären- trots dess omfattande agenda. Dagstidningar, kvällstidningar och annan etablerad (borgerlig) media berättar samma historia utifrån samma grundantaganden. Diskursen om vänsteraktivister som agerar utan annan agenda än att ställa till oreda och skapa konfrontation med polisen.

Att förstå Reclaim the streets aktioner innebär att man måste vara medveten om hur det offentliga rummet alltmer kommersialiseras och ägs av enskilda vinstdrivande aktörer. Vilka gator kan du röra dig på och dela ut flygblad? I hur hög grad förflyttas aktiviteter till massiva köpcentran där varjemillimeter av golvytan utgör privat mark där ägande företag avgör om informationskampanjer och reklamjippon får äga rum. Trots Naomi Kleins nyligen genomförda Sverigebesök så tar etablerad media inte tillfället i akt och sätter in Reclaim the streets- rörelsens manifestationer i ett idémässigt sammanhang. Man diskuterar inte vem som äger våra gator och vilka som har företräde. Bilismen och konsumismen sätter agendan och bestämmer villkoren för våra stadskärnors utformning av vår eventuella rätt att befinna oss på olika platser med olika syften. Finns det några offentliga platser som är gratis att vistas på? Några rum som ägs gemensamt, några centrala gator som domineras av föreningsliv istället för shopoholicens värsta mardröm?

Biblioteken skryter med att vara ett öppet rum på användarnas villkor. Eller? Under våren kom ju även en bok om bibliotekets funktion som mötesplats utgiven av allas vårt btj- förlag. Samtidigt är många av våra tjänster avgiftsbelagda och reglerna för hur rummet kan nyttjas bestäms ofta av rigida antaganden.

Reclaim your library. Kräv din rätt – biblioteket är ditt. Dra in rollspel och Tv-spelskonsoller. Låt barnen slå kullerbyttor, fika och rita på väggarna. Vägra köras bort från internetdatorn precis när du är inne i ett skapande flöde. Visa fingret åt övertidsavgifter och reservationsavgifter. Vi arbetar för dig och med dina pengar på fickan.

Inga kommentarer: