måndag 8 september 2008

Censorship här och där

Googlar och söker sporadiskt i en del databaser på censorship & Internet. Överallt träffar där Kina ingår i titeln. Även någon där "Arabia" nämns. Bekvämt att ha ett statiskt synsätt på censur och endast se det i form av staters filtrering och blockeringar avtalade med transnationella Internetoperatörer.
Men i övrigt? Den mängd lagar som t ex USA antagit för att reglera internetanvändningen reser många frågetecken.

Surya Deva fokuserar i Journal of Internet law på frågan om all information som lagras om personers sökbeteende, IP-adresser och annat av olika transnationella aktörer.

"What legal or moral obligations do they have toward those people who provided them information in confidence and trust and in many case under the allurement of getting a free service?"

Även denna artikel handlar om Kina men frågan är väl formulerad - för oss alla.

Inga kommentarer: