torsdag 18 september 2008

Hellre skräp på allmänningen än osynlig censorship

I föregående bloggpost var doktorsguiden på tal.
Flera svarade på mitt inlägg om uppdrag gransknings program om PRO-suicid och nätet (om det nu var vad det skulle handla om).

De båda exemplen är en del av en helhet om nätet som allmänning och som strikt styrd kommersiell eller privat ägd mark. Är det inte påfallande ofta sidor som sjalvmord.com refereras när yttrandefriheten och det oreglerade osäkrade nätlandskapet diskuteras?

Samtidigt hörs betydligt mindre om den makt som stora vinstdrivande aktörer har över kommunikationen på populära samlingspunkter liksom om de moderatorer som har en oinskränkt makt på föreningsstyrda eller privata sociala nätverksforum. Platser som växer i betydelse för människors möten och kunskapsbyggande.

På agendan är den ocensurerade rösten, "du" (Times ni vet) som har makt över din kommunikation och deltagandet i informationsflöden. Att mobilisera unga, väjare och miljövänner, att skapa upprop och bilda kluster av antiglobaliseringsaktivister på väg till nästa G8-möte. Informationen om feministiskt initiativs kraftsamling inför EU-valet (Gudrun in i parlamentet verkar vara planen) kommer naturligtvis från gräsrötter via gratis nätverkande.

Så: Ordet är fritt, makten är din. Skapa opinion eller sprid pornografi och fånga vilsna själar att hjälpa in i destruktiva handlingar. Vilken vinkel du än väljer så är makten skribentensens på detta nakna webb 2.0-fält som jag kan kludda ner hur jag vill. Omoraliskt eller strategiskt.

I DN i dag tar en av ledarskribenterna upp tråden om arbogabilderna som delas genom Pirate bay. Intressant nog använder han begreppet allmänning om nätet och hänvisar till en arkivvetares arbete i ämnet (vilket ju känns som en möjlig öppning i debatten). Men konklusionen blir att även på allmänningar finns regler... Ja just det: Därmed är inte "djungelns lag" rätt benämning eller rätt fokus. Snarare är den dagliga, stundliga censuren vad vi bör fundera över. Varje forum har en lärare som suddar tavlan efter eget bevåg...

Som politiskt aktiv i fysiska debatter slungade jag ut påståenden i luften och blev korrigerad, hatad och omtyckt. Men vid varje nytt inlägg fanns det föregånget sagda hängande i luften för publiken att ta ställning till. På de många forum där jag blivit censurerad i dag, igår och för månader sedan är spåren raderade. Det går aldrig överklaga, diskutera och ventilera rätt och fel. Orden väcks till liv och släcks utan att lämna spår. Vad betyder detta för vårt demokratiska samtal? Inte är det bara en mångfald aktörer, fria röster och aktivism som präglar 2.0. I lika hög grad är det subjektivitet och osynlig makt som formar agendan. "Högre instans" saknas alltid.

Aldrig blivit korrigerad, fått dina inlägg suddade och standardmail till din korg om regler för aktuella forum? (Regler som saknar all relevans för just det du censurerats för.) Jag blir lika häpen varje gång människor hävdar detta. Hur bekväm är man då? Hur mainstream lyckas man vara i det streamade samtalet?

Så här gick det för övrigt för mig mig när jag försökte bidra till doktorsguidens innehåll och rankning av läkare:

Den den 18 september 2008 11:44 skrev :
Tack för din kommentar på Doktorsguiden.se!

Tyvärr har din kommentar inte kunnat publiceras eftersom den inte
uppfyllt våra krav för publicering.
Det kan bero på att den kritik du framfört inte har varit konstruktiv
och kan uppfattas som stötande eller kränkande. För att en kommentar
skall publiceras vill vi dessutom att du är saklig i din
framställning och kunna motivera varför du upplevde att du blivit
bemött på ett visst sätt.

Kom ihåg att man inte får anklaga någon för tjänstefel t ex hävda att
man blivit felbehandlad. Man får inte heller uppmana till bojkott t.ex. genom att skriva "gå aldrig till denna läkare". Man får inte
anklaga någon för annat typ av brott. Har man sådana invändningar
bör man kontakta Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd eller annan
myndighet.

Din kommentar har dock sparats i systemet och du kan enkelt gå in och
omformulera dig. Vi ber dig att göra ett nytt försök där du på ett
sjysst sätt förklarar hur du upplevde besöket. Tänk på att det sitter
en mottagare på andra sidan. Lyft fram det som var bra och vad du
anser kan bli bättre.


Inga kommentarer: