söndag 9 maj 2010

Bitchiga föräldrar provoceras av ungas multitasking

När man tröttnat på att övervaka ungas nättrafik för att spåra olämplig information, utlämnande av personliga uppgifter eller bilder samt kontakter med okända, då flyttar man fokus till nästa provocerande faktor. Multitasking är uppenbarligen skitfarligt för barns hjärnor.

Om man samlar en skolklass och lyssnar till vilka regler de ställer upp för teknikanvändning kan man inte dra någon annan slutsats. För vi som vuxenvärld borde väl ha rätt när vi i en så överväldigande majoritet avfärdar en vitt utbredd form av mediekonsumtion? Vanligt är att barn och unga beskriver att de inte får chatta och titta på film samtidigt. Men ännu vanligare är att man inte får lyssna på musik, chatta och göra läxorna samtidigt. Hjärnan är tydligen en ömtålig, lättstressad muskel som bara kan hantera franska glosor i tystnad och solitär(ism?).


Föräldrarna har stöd att hämta i Current Health 2 (Feb2010) där några forskare från Stanford university skriver "People who multitask-for example, writing a term paper with a basketball game on TV and an IM conversation going while also checking what's happening on Facebook-may be better off just doing one thing at a time." Resonemanget skulle vinna på att anknyta till uttrycket "attention deficit" mental syndrome som beskrevs i New Atlantis: A Journal of Technology & Society 2008 (pdf).

Men Jackson et al som med stringens presenterar sina resultat om hälsa och Internet, mobiltelefoni och TV-spel finner andra förhållanden. De resonerar i sitt paper Children’s Information Technology (IT) Use And Their Physical, Cognitive, Social and Psychological Well-Being (som de presenterade under 2010 Fourth International Conference on Digital Society i februari) annorlunda kring just välmående och IT-användning.

För dem är fokus också kunskap, kognitiv utveckling och god hälsa i relation till ungas IT-användning. De menar dock efter genomförd studie att: "Videogame playing was positively related to visual spatial skills and internet use was positively related to reading skills. Cell phone use was moderatelyrelated to social self-competence"

Författarna hade använt sig av "Hierarchical regression analyses were used to test the hypothesized relationships between IT use and (1) body weight; (2) cognitive outcomes; (3) social outcomes; and (4) psychological outcomes, controlling for sex, race, age and household income."

Sammanfattningsvis menar sig forskarna kunna bekräfta positiva effekter av olika teknikanvändning. De skriver:

"Equally important is the absence of any evidence of negative effects of IT use. For example there was no evidence that IT use is related to body weight when other factors that influence body weight are controlled (e.g., age, race, household income). There was no evidence that playing videogames was harmful insofar as detracting from desirable outcomes (e.g., social self-competence, selfesteemselfesteem). And there was no evidence that IT use detracts from school performance."

Obs: "No evidence that IT use detracts from school performance"...

Att använda flera former av sociala medier samtidigt som man utför skolarbete är i dag ett etablerat sätt att arbeta på. Hur mycket intryck vi kan hantera och under vilka premisser vi presterar mest och efter förutsättningarna kvalitativt kan inte i skolan eller hemmen avgöras med en snabb fix i form av regler för hur många intryck ett barn får utsättas för under en viss period. I likhet med livet i stort bör stressnivå, prestationsgrad och välmående vara avgörande. Kvantifierande av samtidiga upplevelser ger inga automatiska svar.

Att göra läxor och chatta samtidigt borde vara så simpelt att förstå. Vilka barn tycker om att enbart arbeta ensamma eller i grupp? Många gånger behövs de sociala relationerna som en pågående process under inlärning eller informationssökande. Att se dessa aktiviteter som ensamarbete är bara märkligt.

Kulturkonsumtion kommer heller aldrig stelna i en för femtiotalister lagom fattbar form... Kanske stänger biograferna och framtidens samhällsmedborgare vara betydligt kognitivt rikare genom sitt myckna rollspelande i virtuella världar eller övningar i simulatorer av olika slag. Hjärnor blir trötta, av olika orsaker. Vuxna kanske inte klarar att manövrera den informationsmängd som yngre, mer vältränade mediekonsumenter gör, men unna dem lite tillit och frihet att utröna sina egna styrkor och begränsningar...

Och vad gäller multitasking i stort. Varför är medieanvändningen så mycket värre än IRL-aktiviteter? Vilken småbarnsmamma kan lyssna och jobba med mindre än fem akut viktiga signaler till medvetanden på gång samtidigt? Och hur skulle några bloggar, icke skrivna av väletablerade priviligierade it-män, bli till utan multaskande kvinnor som lagar middag, för samtal med sina barn och lagar middag samtidigt?. Nej, fuck, jag menar bloggar samtidigt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Då Jackson et al:s studie inte handlar om fenomenet multi-tasking blir det lite märkligt att använda sig av den i det här sammanhanget. Meningen "And there was no evidence that IT use detracts
from school performance" handlar alltså om barns IT-vanor i allmänhet, inte om IT-användande samtidigt som skolarbete.
Erik