måndag 17 maj 2010

Fildelare köper mest skrev SVD alldelles nyss. Nu ska vi bli lite lagom förbryllade och kanske lugnade. Konsumtionskulturen med monetära förtecken överlever trots allt!

Men egntligen är den s k nyheten så självklar. Vilka konsumerar mest massmedia, sociala medier och information med akademiska förtecken? Vilka är mest inloggade på Amazon eller Adlibris? Det vore underligt om dessa personer inte återfanns i en ord-producerande bloggvärld.

Intressen och samlingar stannar sällan vid en form av medietyp eller konsumtion. Snarare är det upptäckare och samlare som färdas längst i sitt sökande efter musik, litteratur och programvaru-resurser.

Frågan som framtonar i artikeln - huruvida fildelare är bra eller dåliga för skivindustrin - är missriktad. Varken pirater eller traditionella copyright-signerade kapitalister finner svar på den frågan här.

Mediesamhället är under förändring och det den diskuterade studien visar är att näringskedjan eller biosystemet i medievärlden är långt mer komplex än en fajt mellan kollektivt och individuellt handlande och konsumerande.

Inga kommentarer: