söndag 9 maj 2010

Kulturrådet gillar moderna museet men inte fri graffiti. Nätkulturer i uniform.

På måndag bjuder kulturrådet in till paneldebatt:

"Är datorn framtidens kulturarena? Finns det ett egenvärde i att barn och unga får uppleva traditionell kultur i verkligheten?"

Mycket intressant fråga som knappast kan ställas framgångsrikt eftersom
"Seminariet utgår från Kulturrådets nyutkomna rapport ”Barns och ungas kultur”. "

och deltagarna inte är utvalda för att kunna bearbeta just frågor om IT och kultur. Snarare representerar de just en fåra som troligen ställer upp på definitioner som att "verkligheten" just är något annat än IT-landskapet, så som kulturrådet själva explicit uttrycker.

Kulturrådet borde inte fortsätta marknadsföra sin rapport på detta sätt, den utgör inget avstamp för diskussion om deltagandekultur, ungdom och IT. Den är en svag publikation med statistik över kulturkonsumtion och produktion under åren 1998 till 2008. Men de olika typerna av kultur som presenteras kopplas inte till frågor om digital närvaro och engagemang. Det korta avsnitt man använder till att presentera unga & IT-vanor är ett svagt återgivande av Medierådets gamla studier av barn och ungas surfande. Knappast en text som är användbar inom kulturpolitiska frågor.

Samtliga paneldeltagare är förankrade i arbete med unga och kultur. Men varför är inga inbjudna konkret starka och kunniga just inom ungas nätkulturer? Scenkonstnär, författare och teaterprofessor: Här vill vi ha IRL och vedertagen retorik, normer och uttryck som grunden för vår debatt, vilken tvärtom kräver en öppenhet att vända på perspektiven och utmana rådande kulturpolitiska diskurser. Frågorna man ställer om nätarbete blir antagligen bara polityr. Svaren är sagda innan debatten hållts: "Verkligheten" har rådet själv utsett genom sin pressrelease och ytterligare understrukit genom sitt val av panel och deltagare.

Var är unga kulturutövare? Bibliotekarier? Nätforskare?

Som att gilla moderna museet men inte fri graffiti. Lås in uttrycken i en välkänd kostym, sen kan vi klädsamt prata om möjligheten att släppa in skapande kids från kylan.

4 kommentarer:

David sa...

Kommer du att vara där?

Jag vill nog hålla med om att traditionell kultur har ett egenvärde. Men vill inte att folk ska få för sig att det måste vara på bekostnad av den kultur som uppstår i den digitala världen.

Om du ska dit kan jag ge ett tips som du kan föra vidare. Berätta om http://www.wreckamovie.com, där man över nätet samarbetar med olika filmprojekt.

Jag har själv ett par projekt på Wreckamovie, det nu aktiva av dessa är http://www.wreckamovie.com/stickwreck .

Genom wreckamovie har jag och några andra hjälpts åt att lära oss datoranimation och hjälpt varandra med varandras projekt.

Wreckamovie och liknande sidor, som exempelvis https://launchpad.net/ , för programmeringsprojekt, borde vara ett synnerligen intressant ämne för denna paneldebatt.

David sa...

En annan intressant sak i sammanhanget är nanowrimo. Jag hade ingen aning om vad det var innan jag kom på att det kunde vara intressant för det här och kollade upp det. Jag kände till det eftersom jag har bekanta över nätet som deltar.

http://www.nanowrimo.org/eng/whatisnano
Och, ifall någon får för sig att ingen dödlig har råd med ett professionellt 3d-animationsprogram så kan du nämna programmet jag använder, Blender. http://www.blender.org/ Open source.

Lina Z Y sa...

Tack för ditt tips. Nej, Stockholm är inte min hemmaplan.

Traditionell kultur är ett problem om den är orörlig och cementerande dvs stödjer borgerliga värden och skapar legitimitet för vissa värden som måste uppfyllas för att man alls skall kunna räknas till "konstfåran".

Problemet här är att man flaggar för ett ämne men skriver rapport och bildar panel utifrån ett annat.

Varför? Kulturrådet saknar inte resurser att införskaffa kunskap på området. Vilken slutsats ska man då dra? Att de faktiskt inte är särskilt intresserade men känner att de också måste profilera sig på den här planhalvan, eftersom den s a s är dagsaktuell.

I så fall skjuter man stora problem framför sig.

David sa...

Fan. Hade jag varit i närheten hade jag gått dit...

Försökt föra fram de saker som de antagligen missar.

Om du vet känner någon som ska dit så får du gärna vidarebefordra mitt tips.