onsdag 12 maj 2010

Tacka inte Piratpartiet utan bibliotekarierna för informationsfrihetsdiskursen

DNs sammanställning av vallöftena från de s k blocken släpar på det vanliga problemet i massmedia inför parlamentsval. Journalister bryter ner politiska förslag och planer till en fråga om enskilda paraoller istället för att ägna sig åt debatt och information om vilken riktning en samlade politik får. Här saknas i såvål public service som kvällstidningarna ofta ett sammanhållet fokus på vilken typ av samhälle vi väljer, hur vi tänker och resonerar i termer av ideologier.

Fokus ska naturligtvis finnas på ideologisöverskridande frågor och skatter kunna diskuteras utifrån enskilda gruppers situation. Men i valtider tappar valarbetare och massmedia konceptet i sin försäljning av tröst, hot och löften för olika delar av samhället. Tårtbitar ur den ekonomiska budgeten, eller förslag till kommande reformer diskuteras tills den ena eller andra sidan går bankrutt i diskussionen, utan att man tydliggjort konsekvensen av ekonomiska satsningar för samhällsutvecklingen som helhet.

I denna ekvation blir piratpartiets strategi intressant. För de vänder sig naturligtvis emot blockpolitiken och kan därmed lova att sälja integritetsfrågor för understödjande av antingen höger eller vänsterpolitik. Anna Troberg,vice ordförande, ser positionen som positiv och beskriver det som att blocken häckar i var sin skyttegrav utifrån industrisamhällets uppdelningar. En ordning som hon tycker är överspelad och hänvisar till att Piratpartiet verkar i informationssamhället och ställer frågor relevanta för vår tid.

Och visst ställer Piratpartiet extremt viktiga frågor. Deras agenda är fylld av punkter kring integritet och ägande som kommer vara avgörande för hur vårt samhälle ser ut framöver. Men att avfärda blockpolitiken med hänvisning till industrisamhället håller inte. För den som är ideologiskt initierad och intresserad är det inte enskilda plånboksfrågor som styr röstandet. Sverige och världen bygger fortfarande sin ekonomi på ett kapitalistiskt, imperialistiskt och postkolonialt system. För den globala arbetarklassen är inte klassfrågor överspelade, de följer med oss in i informationssamhället och präglar samtliga de frågor som Piratpartiet har på sin agenda. Att arbeta med informationsfrågorna bortkopplade från grundläggande maktstrukturer kommer alltid leda till att man förbättrar för redan gynnade grupper.

Troberg skriver om Pp:s eventuella arbete i riksdagen:

Där kommer vi att samarbeta med det block som tillgodoser våra
informationspolitiska krav bäst. Piratpartiet är ett fokusparti. Vi fokuserar på
alla människors rätt till integritet, kultur och kunskap. Vi kommer aldrig att
förhandla bort våra grundprinciper. Vi kan inte dölja vallöftessvek i ett
sammelsurium av frågor. Vårt fokus är inte en svaghet. Det är en styrka. Det är
en garanti till dem som väljer att ge oss sitt förtroende i valet. Det är
dessutom en uppfriskande omväxling till den trötta blockpolitiken.

Det är bra att få besked från Piratpartiet i denna fråga nu. Vi vet därmed att den skillnad i syn på sjuka och arbetslösa som de båda blocken har inte rör ledande piratpartisters ställningstagande till eventuella politiska samarbeten. Man kan komma att stödja det system som stänger ut sjuka från sjukförsäkringen och beskattar arbetslösa och sjuka högre än arbetande. Därmed är en röst på Piratpartiet ett omöjligt vågspel för personer med socialistiska eller socialdemokratiska grundideologier.


Har staten verkligen rätt att läsa dina mejl? Hur behandlar Försäkringskassan
dina personuppgifter? Hur skyddas dina patientjournaler? Ska staten få använda
din mobil som en spårsändare? Hur sprider vi bäst kunskap bland alla åldrar om
hur man använder nätet? Finns det glesbygdsproblem när nätet erbjuder möjlighet
att jobba överallt? Är det rimligt att privata bolag har större befogenheter än
polisen? Hur främjar vi nya kulturskapare? Vem har rätt att äga kunskap? Är det
rimligt att skolan sätter elektroniskt koppel på eleverna?

I ett hårdnande samhälle ställer Troberg här frågan om hur försäkringskassan får behandla våra integritetskänsliga persondata. Men hon ställer inte frågan om det är rätt att alla människor, oavsett grad av funktionsnedsättande sjukdom skall bli av med sin sjukförsäkring efter 18 månader.

Troberg frågar sig också om man skall få övervaka elever elektroniskt. Blocken ser olika på frågor om social integration i skolan, betyg och kvalitetskriterier för undervisningen. Man reagerar också olika på de ökade sociala klyftorna som friskolereformen inneburit. Frågan om elevdemokrati finns i blockpolitiken och övervakning av barn och ungdomar har sin rot i generationsbaserade maktuppdelningar där höger och vänsterskalan också är närvarande.

Snarare än att lyfta frågor om integritet i relation till fildelning och statlig samt privat övervakning av medborgare bör Piratpartiet ta sin utgångspunkt i globala och lokala rättvisefrågor i informationssamhället. Vi har i dag en sorgligt ojämn fördelning av informationsresurser och teknikåtkomst i såväl nord som syd. Genomslaget för olika budskap i informationssamhället styrs även nu av en postimperialistisk ordning.

Det piratpartiet nu gör är att liksom blocken - genom massmedia - flagga med ett par hotfulla scenarion respektive reella redan pågående övergrepp på vår integritet. Pp är redan med i den enkla matematikens valfläskeri, vilket gör det patetiskt att skälla på blockpolitikens ytliga fäktanden. Våga bli ideologiska istället. Skapa ett socialistiskt och feministiskt informationsparti för global rättvisa. För utan dessa ideologiska prefix och grundantaganden är det långt vettigare att rösta på betongblock som lovar att ta de svagas respektive de starkas sida. Som redan deklarerat om man kommer sälja ut gemensamma tillgångar, verka för ett globalt hållbart samhälle ur ekologisk synpunkt och om man kommer fortsätta att utsätta människor som lider av bipolär depression eller cancer för ytterligare praktisk och ekonomisk stress eller om man kommer försöka återställa den relativa grundtrygghet vi hade förut.

Detta är frågor om makt. Beträffande informationssamhället får vi fråga oss om det är ett rikt och fritt gemensamt kunskapande man vill bygga mellan rika och fattiga, nord och syd eller om det är de redan priviligierades ärenden man vill gå. Informationssamhället är ett viktigt begrepp, men att hänvisa till det betyder inte att industrisamhällsbegreppets strukturella innebörder blir inaktuella. Vilka utför dina IT-tjänster? Var i världen? Vilka syr dina skor? Plockar upp bajs i din trappuppgång? Vilka säljs på gatan och på nätet? Vilka grupper i samhället drabbas hårdast av ökad integritetskränkning och begränsande av informationsåtkomst? Förändrade maktstrukturer har alltid byggt på informationsarbete och spräckande av hegemoniskt töänkande kring människors olika roller och rättigheter. I dag finns en enorm potential att fortsätta det arbete med den sociala webben och överbryggande av digitala klyftor samt informations- asymetrier.

Maktstrukturerna i industrisamhället kan växa sig ännu starkare med informationssmhällets resurser. Dithän vill vi inte vandra. Och med piratpartiets nuvarande retorik hjälper man till att slå dövöra för maktaspekter grundade på klass, kön och etnicitet.

Om informationsstrukturer kan bli en grundläggande politisk plattform i likhet med strukturer som klass, miljö och kön återstår fortfarande att se. Det beror helt på i vilken utsträckning de etablerade politiska rörelserna världen över tar sitt ansvar för de samhällsförändringar som följer med ett paradigmskifte i synen på kommunikation, kunskap och kultur.

Ett informationspolitiskt parti kan lova överbryggande av digitala klyftor endast genom att våga ta ställning för en feministisk, antirasistisk vänsterpolitik.

Vi svarar inte på alla gamla frågor, utan ställer nya som de traditionella
partierna inte har hunnit tänka på än. På samma sätt som när miljörörelsen kom
och krävde miljöperspektiv på aktuella politiska frågor, kommer nu piratrörelsen
och kräver ett informationspolitiskt perspektiv.


Beträffande det nya man anser sig bjuda på i Piratpartiet, beskrivet av Troberg, bör man tvärtom välja att marknadsföra hur långt tillbaka som informationsfrihet varit ett viktigt politiskt perspektiv. Denna fråga föddes inte med den ökande fildelningen eller elektroniska övervakningen. Piratpartiet har sina systrar och bröder även i sjuttiotalets informationsengagerade sfärer. Låtsas inte att ni uppfunnit hjulet. Möjligtvis är det bibliotekariernas uråldriga släktingar som skall tackas för den bedriften.

13 kommentarer:

Anders sa...

Strålande! Skulle vilja se det här inlägget kortat, rensat så att tidningar tar in det som ett debattinlägg.
Mycket välbehövligt.

Lina Z Y sa...

Tack. Detta är skillnaden just när jag bloggar och skriver för andra forum. Det blir tjatigt och upprepande. Ska försöka jobba på det.

Beträffande diskussion om piratpartiets ställning och fokusfrågor återkommer jag definitivt.

klara sa...

Jag tycker du har rätt. Rätt i att vi är för populistiska och att vi blir ett parti för de som redan har det gott ställt.

Men fel i att ett vänsterperspektiv skulle rädda det hela. För så enkelt är det inte heller.

Det finns mellanting med att vara klassblind och att välja antingen höger eller vänster. Det begynnande miljöpartiet på 80-talet visste detta. Många pirater ser på samma sätt på piratpartiet. Det man ser utåt av piratpartiet är inte allt.

Men den ekonomiska skiljelinjen är inte heller alltid närvarande, liksom inte heller den feministiska är det. Varje konflikt bär sin alldeles egen berättelse och ingen ideologi kan eller bör förklara varenda situation. Låt oss frångå den politiska traditionen med det kategoriska imperativet.

Det finns inget parti som tar ansvar för de fattigaste i Sverige idag. Och Marx hatade dem också, trasproletariatet, som han kallade dem.

Nej, försök se bortom de gamla skiljelinjerna och se var en barmhärtighöger och radikal vänster förenas. Då kan det bli verkligt intressant.

Miljöpartiet försökte på 80-talet. De var före sin tid. Om inte piratpartiet kommer att utvecklas mer åt det håll som miljöpartiet en gång var med t ex medborgarlön kommer snart ett nytt politiskt alternativ som gör det.

Men det är lågnt ifrån så enkelt som att kapitalism suger ut och att rättvisa är det enda rätta. Vänster och höger är inte ens för de fattigaste någon större skillnad. För du tror väl ändå inte på fullaste allvar att vänsterblocket verkligen kommer låta utförsäkringarna upphöra?

Anders sa...

Klara/Båda:

Klara skriver "Nej, försök se bortom de gamla skiljelinjerna och se var en barmhärtighöger och radikal vänster förenas. Då kan det bli verkligt intressant."

vilket får mig att tänka på Isobel som är en liberal som i mina ögon är väldigt vänster :)

Själv är/har jag kallat mig anarkist till vänster någonstans, men finner - upptäcker jag alltmer - djupa beröringspunkter med vettiga socialliberaler och pirater.

Jag känner en djup sorg över att MP släppte greppet om de idéer som började spira på 80-talet. Känns som att vi alla genom det har tappat tempo flera decennier i en idéutveckling kring ett samhälle som skulle kunna bli behagligare för oss alla.

Klara, jag kan också, som du, läsa Linas inlägg som befästande de gamla skiljelinjerna, men jag kan också läsa det som en vilja till väldigt konstruktiv kritik av PP för att föra PP vidare framåt i tankearbetet - kanske överta den stafettpinne som MP skapade då på 80-talet men tappade.

David sa...

Jag håller verkligen med dig.

Jag har ett drömparti, ett dreamteam. I dess ledning sitter Amelia Andersdotter, Farmor Gun, Isobel Hadley-Kamptz Emma Opassande och Anders Widén som kommenterar här. Ett parti som är just socialdemokratiskt/socialliberalt och som har koll på informationssamhället, jag älskar verkligen Internet. Det känns som du skulle passa in i mitt dream team med.

Jens O. sa...

En mycket rättvis bild av det rådande förhållandet, det från ett helt oväntat håll. Men minst lika viktig, som den som nu förs inom en betydligt trängre krets inom vad som kallas för integritetsrörelsen. Där det kan anses, att PP idag utgör den partipolitiska grenen. Men det finns även en stark partipolitiskt obunden rörelse, med ett bredare register och den är inte ny.

Det var mycket uppfriskande, att få läsa inlägget och hoppas på att få se mer av sådant.

Håller med Anders om att det ser lite trist ut, när MP ser ut att släppa efter för långt ideologiskt.

Lina Z Y sa...

Eftersom jag sett mycket positivt på Pp:s framväxt ser jag mitt inlägg som ett konstruktivt bidrag till en pågående informationspolitisk diskussion. Det är rätt att dra paralleller till mp eftersom de visat hur rättvisefrågor kan definieras ur ett resurs och rättviseperspektiv som vänstern inte omfamnat.

Trasproletariat kontra s k medveten skötsam arbetarklass kan vi också få in i diskussionen. Men i grund och botten handlar det i vilket fall om en bred rättvise och jämlikhetslängtan som informationsfriheten bär på.

Men det är en jävla skillnad på sk barmärtighetshöger och radikal vänster. Att skänka allmosor eller bygga ett samhälle byggt på vars och ens möjlighet till handlingsfrihet är en jäkla skillnad.

Jo jag tror att vänsterblocket kommer stoppa utförsäkringarna. Även de har dragits med av en hårdnande syn på människors handlingsval.

Piratpartiet kan komma långt genom att bli globalistiska i sin framställning, då skulle man omöjliggöra den medelklass-ungdoms-fildelnings-chatter-framton man delvis har nu.

Skit i Marx. Men prata om bredband i syd, inte i norrlandsk skogar, prata om skillnader i kunskap och åtkomst för olika socialgrupper.

Det borde vara självklart...

Ni är inte en liten subkultur med hackare som vill in i pentagon och Reinfelds system. Gång på gång visar er medvetenhet om integritetskränkningar och kapitalistiskt tyranni.

Lina Z Y sa...

fortsätt på den linjen och sälj er inte till den valfläskpolitik som Troberg dissar!

Viktualiebrodern sa...

Det finns två sorters tvång: Ekonomiskt tvång och utom-ekonomiskt tvång.

Piratpartiet fokuserar på informationens, kunskapens frihet från utom-ekonomiskt tvång. Det vill säga det som dagens upphovsrätt i nån sorts konstig samverkan/ohelig allians med en auktoritär överhets kontroll- och övervakningsbehov strävar efter.

Det ekonomiska tvånget som hindrar informationens frihet för de med små resurser berör PP lite eller inte alls, det har du rätt i.

När du skriver att vi skall strunta i bredband för glesbygden för att istället tala om Syd, då är det som om du prioriterar ett avskaffande av ett ekonomiskt tvång framför ett avskaffande av det utom-ekonomiska.

Det låter som socialistiska samhällens vanliga likgiltighet för fri- och rättigheter, bara alla har mat i magen. Och det har vad jag förstår oftast betytt att det varken blivit det ena eller det andra.

Jag tror att fri- och rättigheter är en förutsättning för mat i magen, men mat i magen garanterar inga rättigheter.

Apropå skillnader i åtkomst och tillgång för olika socialgrupper kanske du som bibliotekarie kan tycka att min pågende bloggserie om "Nät bakom Galler" är lite intressant.

Mattias Bjärnemalm sa...

Spännande inlägg och spännande diskussion här i kommentarerna. Det förekommer en hel del påståenden om behovet av ett visst perspektiv, och om att Piratpartiet annars kommer stärka de skillnader som finns i samhället.

För mig låter det mer som retorik än som väl underbyggda argument. Principbaserad politik som inte tar hänsyn till maktaspekter kan mycket väl komma att utjämna orättvisor, även om det inte är det uttalade syftet med den politiken. Att hävda att utfall X bara kan uppnås om man har som syfte att uppnå utfall X håller varken logiskt eller empiriskt.

Jämför till exempel med den tidiga liberalismens kamp för allmän skola. Där var syftet från det liberala hållet inte att utjämna maktskillnader utan snarare att uppnå ett bildningsideal. Men likväl blev effekten att läskunnigheten satte makt i händerna på folk som tidigare varit mer eller mindre maktlösa.

Lina Z Y sa...

Jag tycker du har snygg argumentation men utan medvetande om maktstrukturer blir man lätt utopistiskt tänkande - som miljöpartiet med friskolereformen. Tankar om ett deltagandesamhälle med ansvar och engagemang för personal och föräldrar var ju himla fint och hade varit bra om det fungerat i praktiken. Men hade man lyssnat på vänsterns klassargumentation hade man sett konsekvenserna av ökad segregation - precis det som nu skett.

Miljöpartiet hade rätt...
Men vä'nstern hade också rätt men i och med att man inte lyssnade till dem skapade man inte en friskolereform som hade inbyggd jämlikhetsstruktur.

Om jag har för mycket retorik så välkomnar jag utmaningen att fortsätta blogga, men då med mer exemplifierande av mina påståenden.

Piratpartiet bör inte nöja sig med att man antagligen rubbar en del maktstrukturer med sina förslag. Det är ju bara korkat. Bygg nedifrån och uppåt, utforma era förslag så ni inte hamnar i miljöpartiets "tänka gott om alla"- beteende.

(Undantagen i LAS är en liknande olycklig position som mp tagit- men med mycket goda intentioner)

Naturligtvis ska både svensk glesbygd och Zimbawe ha bredband. Ett nationellt rättvisetänkande står inte i något motsatsförhållande till en mer balanserad värld.

Det jag menar är att vi inte alls skall börja med paroller som talar till en smal informationsanvändande väljarkår utan att bygga en ideologi för en kommunicerande värld.

Liberaler skiter ibland i om folk har mat för dagen och tak över huvudet. I socialismens idévärld är det inte alls så att man tycker att folk ska äta men inte prata.

Castro och Stalin är inte lika med socialistiskt system. Men visst fan bor jag hellre på Kuba och får grundläggande rättigheter till överlevnad än i en kåkstad i Sydamerika där jag i teorin har rätt att prata men ingen lyssnar på mig i praktiken eller ens medger att jag har rätt till vatten utan att gynna multinationella bolag.

Fri kunskap och information, stark integritetspolitik och uppmjukat varumärkessystem. I ett globalt perspektiv!

Anders sa...

@ David. Kanske det snällaste någon skrivit till mig på mycket länge!
Att så att säga klumpas ihop med de personer du nämner känns bra! :)

Anders sa...

@ Mattias o Lina:

Dem jag nog måste kalla "äkta" liberaler värnar många bra värden, exv mänskliga rättigheter, frihet osv. Där ser jag inte någon skillnad alls, den frihetliga icke auktoritetsbundna (eller auktoritetstroende) vänstern vill exakt samma sak.

Eftersom jag är medlem i S kan jag säga att jag träffar MP såväl som S som är för friskolor, men de gråter blod nu när de ser hur "borgarna" genomför saken.

Man kan tänka sig så många andra driftsformer än Aktiebolag. Det står klart och tydligt i aktiebolagslagen att ett aktiebolag ska leverera vinst till ägarna; inget annat. Ett aktiebolag gör FEL om det inte levererar vinst.

Jag kan tänka mig stiftelser där stat eller kommun i samverkan med hem och skola/föräldrar tillsammans instiftar syfte och mål med skolan.
Därefter bedriver man sin friskola som stiftelse. Exempelvis.

Utan vinstintresse, men med kvalitet på undervisningen som yttersta mål.

Jag - fler med mig - tycker att det vore en rätt galant lösning, för man borde kunna komma bort från borgarnas nu heta ideologiska hets att ta bort allt som drivs av stat eller kommun...

Även S och alla till väsnter om S borde kunna gå med på stiftelser.

* * *
En skolform som idag fungerar väldigt mjukt och trevligt är i mina ögon alla de folkhögskolor jag har besökt som författare. Min bild av folkhögskolan som form är att den är outstanding.