fredag 8 augusti 2008

Refugee studies centre library visar på bibliotekens överlevnad och vitala funktion i det civila och politiska systemen

"Jag har inte uppehållstillstånd någonstans. Jag fick inte vara i Ryssland, jag fick inget pass från Liberia. Jag vill bara leva någonstans."
Lopez Freedom Love Momo, papperslös (ref)

Hur vi hanterar smärtan inom oss skiljer sig. Jag är en informationsknarkare och antagligen passar det när man arbetar som bibliotekarie. Det här blogginlägget är en liten sammanfattning av bra informationsresurser jag mött när jag nu intellektuellt försökt hantera det faktum att jag bor i rasistiskt Skåne-land. Ja, det låter hårt. Men ungefär så känns det när Sverigedemokraternas opinionssiffror stiger och "alla" talar i termer av "vi och dom".

Nu är det dags att börja skolan för min yngsta dotter och vi bor mitt emellan en skola med gott rykte och många lintottar till ungar samt en skola med sämre rykte och ett stort antal barn med invandrade föräldrar. Förslag om att bussa barn mellan skolor för att få etnisk blandning har på fullt allvar diskuterats i barn- och utbildningsnämnden.

Redan här börjar väl definitionsproblemen för det spelar ju egentligen ingen roll om du själv, din mor eller din mormor invandrat. Utanförskapet skärs in i dig för att stanna så många generationer det är möjligt. Vi och dom- tänkandet skall segra. Så var ska min dotter med invandrad far och f d statslös farfar gå i skolan? Det finns inga klara regler för rasism och segregation är ett godtyckligt system.

Institute of race relations berättar om en nyligen utgiven bok om rasism bland brittiska barn. Boken har väckt stor uppmärksamhet och fått negativ publicitet redan innan den börjat säljas. Ämnet är mycket provokativt och tidningsartiklar har frågat sig vilket ansvar treåriga barn har. Samtidigt som jag söker vidare bläddrar jag bloggar och läser den dystopiska artikel Alsbjer redovisar till där biblioteken skulle vara lika "inne" som CD-skivor. De väldiga mängder välstrukturerade och tillgängligt presenterade resurserna om "forced refugees" över hela världen som samlas på Refugee studies centre vid Oxford universitet ger alla biblioteks-dissare på käften. Samlingarna är de största tillgängliga i världen "dedicated to forced migration". (Här kan jag (försöka) gå bakåt i tiden och se om liknande studier som den brittiska om rasism bland barn publicerats och snabbt inse att liknande samlingar inte hade kunnat möjliggöras utan bibliotekariers sinne för kunskapsorganisation och informationsarkitektur.)

I Information development finner jag också en ny artikel som berättar om hur mycket en samlande kraft, ett bibliotek, betytt för kunskapen och arbetet med "refugees and forced migration". Här understryks att vi lever i en informationsverklighet där såväl fysiska som digitaliserade resurser måste samlas och tillgängliggöras. Refugee studies centre gör just detta och möjliggör bättre underlag för alla organisationer och myndigheter som arbetar med "forced migration". Sarah Rhodes, bibliotekarie vid RSC, som skrivit artikeln berättar om hur informationsåtkomsten inom området varit god i Europa och Nordamerika medan man i andra regioner där information var "crucial" levde i ett "information vacuum".

Situationen har enligt Rhodes förbättrats bland annat genom skapandet av Forced migration online (FMO) 2002, en portal där såväl forskare som frivillligorganisationer samlas. Portalen har i nuläget 18000 hits daily och 22000 unika besök varje månad. RSC och FMO kallar Rhodes sammantaget för delar som "forms part of a hybrid library environment."

Rhodes sammanfattar att hon med sin artikel visar hur informationsverkligheten förändrats under en kort period: "This article has attempted to show how one subject field has evolved with technological and information revolution."

1 kommentar:

Tobias Lindgren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.