torsdag 21 augusti 2008

Informationsåtkomst klassbunden. Biblioteken överlever.

Godmorgon. Strax efter 7 på morgonkvisten. Barnet lämnat på nya fritids. Hårda bud för små knattar som växlar mellan liten barngrupp och en 0-9 skola. Men om man är "batgirl" innan man går hemifrån så går det hyfsat bra... Ja, vi har sett en del av fladdermusmannen-filmerna tillsammans med en sexåring. Stäm mig.

Saxat från Alsbjers blogg:

I senaste numret
12/2008 (pdf, 3,5 MB) av Danska Bibliotekspressen refereras en konferens som ägde rum i Gentofte tidigare i år. En av talarna, Claus Dahl, menar att om någon fått idén till bibliotek för femton år sen så hade det inte blivit av.Enligt Dahl skapades biblioteken på den tiden då kunskap var dyr och otillgänglig. Han hänvisar till biblioteket i Alexandria som snarare var Faraos privata kunskapskammare än ett folkbibliotek.Poängen Calus Dahl vill komma framt till är att den alltmer ökande tillgången till kunskap har fört med sig en demokratisering och avmonopliserering som har varit bra för vanligt folk men ödesdigert för det klassiska biblioteket. Idag är kunskap gratis. Bibliotekarien har inte längre patent på att vara expert. det kanske t o m är meningslöst att driva bibliotek i en sådan värld.
Dahl menar att det inte bara är en god idè att tänka om bibliotekets roll i samhället - det är oundvikligt. Som ett svar på Claus Dahls dystopiska visioner av biblioteken och en utmaning till oss alla genomför Köpenhamns bibliotek en konferens 8-11 oktober under temat
The Smart City and its Libraries.

En kort reflektion kring bibliotekens vara eller inte vara är väl att ställa sig frågan hur mycket man upplever att man i sitt arbete fyller en viktig funktion för medborgarna i sitt upptagningsområde eller ej.

Visst, biblioteken behöver utvecklas i språng framöver, snarare än fila lite i kanterna på den sjuttiotalsverksamhet man fortfarande älskar. Men det betyder inte att vi behöver ifrågasätta vår existens. Är du snart i pensionsåldern Peter eftersom du tar det med sådan ro? Själv blir jag förbannad på dessa biblioteksvetare & debattörer som inte redovisar hela sin tankekedja kring varför biblioteken inte längre behövs.

Har informationssamhället blivit mer eller mindre komplext de senaste åren? Upplever vi att kännedomen om hur olika informationssystem är konstruerade är stor? Tvärtom. Gå ut på en grundskola och kör en timme med pedagogerna. De vet inte vem som äger YouTube eller hur det är konstruerat. De har ingen aning om varför nätanvändning fyller en positiv funktion i de ungas liv...

Är kunskap gratis? Hur mycket tid ägnar du/jag åt att få fram information och bakgrundsmaterial kring något som engagerar oss? Slutligen har vi lagt åtskilliga timmar trots god grundkunskap och ändå får vi beställa något i en pdf-fil som kostar 60 spänn... Hur ser denna process ut för personer med mindre vana vid kunskapsorganisation och informationsenvishet? För företag med behov av omvärldsanalys?

Allmänheten kan söka information. (Ha ha. Blondinbella och Carl Bildt?)
Den är lättåtkomlig. (För vem?) Smörgåsbordet är dukat. (Med vad?) Den som anser att en institution som arbetar med kultur, information och kunskap inte behövs i dagens information-overload, skrik högst hörs mest- värld, har glömt upplevelserna från "golvet" på biblioteket.

När man visar en förälder med ett barn med särskilda behov att det finns sociala nätverk att delta i... Responsen i det dagliga arbetet är helvetes stor. Så enligt vems normer och världsbild behövs vi då inte?

"Demokratisering"

"Avmonopolisering"

Bullshit. Informationsåtkomsten är fortfarande klass, ålders och könsbunden.

2 kommentarer:

peterals sa...

OBS Det är inte jag som menar att kunskap är gratis. Varken på nätet eller någon annan stans. Det var den danske föreläsaren som menade det.
Däremot tror jag att om man delar kunskap så försvinner den inte och att vi är varandras lärprocesser.

Lina Zoe Ydrefelt sa...

Hallå. Jag förstår att du inte menade det utan refererade. Bråkade lite med dig för att du tycktes ta bibliotekets eventuella hädanfärd med sådan ro.

Alkohol är betydligt farligare än valium och Cannabis. Inte ser jag att det ena får lov att ersätta det andra (men hoppet dör ju aldrig)...

Kanske blir det på samma sätt är det väl med biblioteken. Tankestrukturerna hos politiker, invånare och yrkesutövande följer bestämda normer för verksamheten. Många av de normerna tar jag inte i försvar.

Men biblioteket som sådant - när det utför sitt uppdrag, fyller sin funktion dör inte.

Alkohol skulle inte tillåtits om det uppfunnits i dag. Biblioteken skulle inte blivit till etc.

Leve biblioteken, alkoholen skiter jag i.