söndag 24 januari 2010

TV-spel bredvid Daisy

Med hopp om att TV-spel hjälper cancersjuka barn måste vi rikta blicken mot de kollegor som är kunniga på området. Hur kan vi utnyttja dem i olika delar av bibliotekens verksamheter? Hakar sjukhusbiblioteken på och stödjer personal med bra medier, tips och utbildning? Inom folkbiblioteken i sig bör vi få se uppsökande och socialbibliotekarier haka på och inse att deras mediekompetens knappast kan begränsas till Daisy. Med de stora kognitionsträningsmoment som spel erbjuder bör dessa även bli vanligare i omsorgen.

Inga kommentarer: