onsdag 13 januari 2010

Rakryggat Google?

Mer intressant än att Google kan tänkas lämna Kina efter de attacker som riktats mot företagets service är att man överväger att lansera en ofiltrerad version av sökmotoren Google.cn meddelar web news. Som Guobin Yang skrivit om är den kinesiska rörelsen på sociala forum en kraft som har potential att påverka politiska strömningar eftersom en stor del av de regimkritiska samtalen förs där (se The power of the Internet in China Citizen activism online).

Med en mycket stor och ung internetbefolkning kan man också hoppas på förändringar framtvingad genom intellektuellt och praktiskt arbete och protester. I detta sammanhang kan Internet som grund för förändrande samtal och prövande av teser inte överskattas. Att man nu söker efter regimkritiker och vill hacka mailkonton gör att situationen och agerandet förändrats från avvaktande till offensivt om man stödjer sig på Göran Leijonhufvud, som i augusti menad att Kina kontrollerar internetbefolkningen bättre genom att tillåta öppenhet:

Partiet tjänar minst lika mycket på nätets utbredning som medborgarna gör. Partiet har fått ett nytt redskap som kan förlänga maktinnehavet och upprätthålla den "mjuka auktoritära staten". Internet erbjuder ett smidigt instrument för regimen att bilda sig en uppfattning om folkopinionen och ta hänsyn till den. Nätet skulle därför i längden kunna öka tilltron till regeringen.

Från att ha intagit en försvarsställning gentemot det nya mediet har kommunistpartiet de senaste två åren mycket aktivt tagit fasta på möjligheterna att genom nätet systematiskt följa opinionen och också påverka den med nyutbildade skaror av egna skribenter. Ledningens inställning till webben har gått från att vara reaktiv till proaktiv.

Att sökmotorerna varit filtrerat och t ex facebook spärrat motsäger Leijonhufvuds teser. Dessutom är tilltron till de sociala mediernas regimkritiska makt stor bland andra bedömare. Kinesiska netizens är i dag utopisterna i en dystopisk tid, konkluderar t ex Guobin Yang.

Om Google gör allvar av sitt hot att erbjuda en ofiltrerad version av den kinesiska google-sökmotorn skulle respekten för det multinationella företaget förmodligen öka och en okuvlig bibliotekaries påstående i somras behöva revideras:

Att begränsa, skapa fysiska och idémässiga hinder är allvarliga problem för unga nätanvändare i västvärlden i dag. De multinationella företagens makt genom sociala nätverksforum, reklam och sökmotorer vars resultat ger sken av objektivitet bör skapa större debatt. Kina har stått i fokus under lång tid, i skuggan hamnar andra aktörer som därmed får större möjlighet att bedriva informationskontroll genom sin väletablerade goodwill & transparenta PR.

Inga kommentarer: