lördag 16 januari 2010

Samrådsgruppen

Nationella samrådsgruppen presenteras på Kb:s hemsida. Naturvårdsverket, specialbiblioteken, sveriges länsbibliotekarier, skolverket, Göteborgs stadsbibliotek och svensk biblioteksförening finns bland dem som fått med en representant i gruppen. Med viss gåshud kan vi vänta på att arbetet startas och bedöma hur väl olika intressen hörsammas. Den lista som nu ligger till grund för en bedömning tycks vara samansatt för att ge allmänna aktörer inflytande. Å ena sidan bör de utvalda ha bred kompetens men å andra sidan känns det fattigt att inte starkare biblioteksprofiler finns i gruppen. Skolverket, Sveriges kommuner och landsting liksom Svensk biblioteksförening står för allmänna, slätstrukna perspektiv och kommer troligen inte att ha skarp blick för möjliga förändringar. Som företrädare för till synes ickepolitiska ståndpunkter kommer man fortsätta med ett institutionstänkande. Lagom med förändring, betänkande kring ekonomiska intressen och verkande för lugn i institutionssverige. Den lilla hörna där biblioteken befinner sig borde expandera. Kan vi vänta oss att någon i gruppen har ett radikalt sinne och inser vikten av biblioteksstrukturen i ett Sverige där klyftorna ökar både kunskapsmässigt och socialt?

Med den uppmärksamhet på olika diskurser inom biblioteksvärlden som finns i aktuell forskning och med de välbehövliga diskussioner som bibliotek 2.0 skapat kan vi fortfarande hoppas att en allmän bibliotekspolitisk aktivitet drar samrådsgruppens medlemmar in i ett gnistrande engagemang för vår sektor. De perspektiv som osynliggörs eller inte hörsammas p g a bristande kunskap om biblioteksinfrastrukturens möjligheter kommer förhoppningsvis ges syre genom sociala medier och enskilda biblioteksaktörer. Låt oss vänta på fler avsiktsförklaringar än de urvattnade som nu publicerats.

Politik är att vilja. Biblioteksverksamhet är att bygga demokrati genom samhällsdeltagande.

Inga kommentarer: