måndag 25 januari 2010

Perverterat engagemang på Facebook

Bibliobuster frågar sig hur det står till med de källkritiska kunskaperna vid användandet av Facebook. I likhet med andra stora kommersiella forum vispas åsikter och initiativ i olika former runt och klickandet till stöd för det ena eller andra säger inte särskilt mycket om det inte är kopplat till organisationer eller personer som agerar för saken utanför facebookfabrikens åsiktsproduktion.

Spontana grupperingar utifrån politiska paroller eller större syften hör också de sociala medierna till, men även hos dessa mindre etablerade, organiserade och konventionella grupperna syns engagemangen på fler platser än en intressegrupp med tveksamma utlovelser.

Facebooks och Twitters just nu stora genomslag och makt visar hur den sociala webbens radikala skötebarn (smart mobs, wisdom of crowds etc) kan perverteras i ett slaskengagemang och evighetsklickande. Hur vi arbetar med oseriösa aktörer eller mindre goda sätt att söka organisering handlar om djupa ideologiska frågor om den sociala webbens funktion, verktyg, makthavare och möjligheter. De radikala sidorna kan inte utplånas men berövas utrymme och uppmärksamhet genom kommersiella krafters mål- att avdramatisera och göra webbengagemanget småmysigt och säljbart.

Vi måste använda de stora allmänna forumen med omsorg och inte dränka varandra i material och information som är irrelevant för mottagaren. Det om något är ett viktigt krav på bibliotekarier som använder sociala medier: Även på dessa arenor bör vi tänka på vilka mottagarna är och hur vi skall utforma sändlistor, inbjudningar och välja tilltal. Varje kurs, evenemang, artikel, tanke är inte viktig att dela med alla. Bidra till goda informationsflöden och rik kommunikation, agera inte som energitjuv. 

Inga kommentarer: