lördag 9 januari 2010

Småföretag och sociala medier

Om det inte finns nåt att berätta om på Twitter i ditt företag bör du byta till ett företag som har något att berätta, säger Jeff Leach.


Arbetsgången för ett litet företag är glasklar. Skapa ett Twitterkonto och en Facebooksida och börja prata. Frågan är om man behöver någon strategi. Och hur man ska mäta framgång.

Man skulle kunna tro att små företag skulle ha hängt på trenden med sociala medier. Men så är det inte för närvarande, enligt en undersökning av 500 små amerikanska företag som är gjord av Citibank. Företagen i undersökningen har högst 100 anställda. 75 procent av företagsledarna i undersökningen använder inte sociala medier i sina företag

Småföretag borde använda sociala medier för att annonsera menar IDG med ett par exempel på givande småskaligt kapitalistiskt deltagande. Men att lämna envägskommunikationen ställer fler frågor än vinstkalkyler och strävan efter uppmärksamhet.

Sheean recenserar Spurgeons bok Advertising and new media i Information, communication & Society. Han konkluderar bland annat att deltagandeaspekten är central vilket IDGs artikel lämnar frågor öppna kring. Å ena sidan ger man exempel på företag som växer genom twittrande och engagemang i sociala forum. Men man expanderar inte resonemanget utanför den givna ramen att man skall delta i facebook och Twitter för att inte missa "nya" möjligheter att synliggöra sitt företag. Det ansvar som medverkan innebär lämnas oanalyserat. För hur bör etablerade aktörer inom näringsliv och offentliga institutioner resonera kring uthållighet och intresse för de responser som onlineengagemanget kan ge?

En svaghet som blivit tydlig på t ex Facebook är de många intiativ som inte följs upp utan enbart resulterar i masskommunikationens färggranna avlopp. En ständig ström av nya uppmaningar är inte de sociala mediernas starkaste sida. Istället är det interaktionens uppmaning till ömsesidigt utbyte som behöver uppmärksammas. I annat fall kan tankar kring dessa allmänningars nedskräpning kanske besannas och forum behöva olika typer av hajpade injektioner för att bibehålla deltagarnas engagemang. Då har man skapat marknadens logik på mötesplatser med helt annan "renare" kapacitet.


 

Inga kommentarer: