söndag 30 november 2008

JO har rätt

JO har rätt när han kritiserar Surahammars biblioteksnämnd för att det stängde av en besökare. Trots den svåra situation som personalen har befunnit sig i har folkbiblioteken inte rätt att stänga sina portar för någon.

JO säger: Ingen myndighetsutövning på bibliotek Här finns beslutet.

Jag säger: Ingen skall behöva leva utan bibliotek. Vi är lika viktiga som skola, socialtjänst eller sjukvård.

Inga kommentarer: